ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

มช. ส่งนักศึกษาจำนวน 5 ทีม เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน Startup Thailand League 2023 ระดับภูมิภาค

DEMOCRATIZING AWS AI TO EMPOWER YOUR BUSINESS

รองปลัดกระทรวง อว. และคณะ TED Fund ลงพื้นที่เยี่ยมชมพื้นที่สร้างธุรกิจสตาร์ทอัพ ด้วยการสนับสนุนในโปรแกรม Basecamp 24

STeP ยกขบวนผู้บริหารและบุคลากร ร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์อาวุโส มช. สืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนาให้คงอยู่

STeP เข้าร่วมแสดงความยินดีพิธีเปิดอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จังหวัดนครราชสีมา)

โครงการเส้นทางสู่นวัตวาณิชย์ ครั้งที่ 11 (Research to Market : R2M)

สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่สู่ธุรกิจ Tech Startup

โครงการการส่งเสริมการขยายธุรกิจผู้ประกอบการ Tech Startup (Scale-up Business)

ทั้งฝุ่น ทั้งไวรัส รุมเร้าไม่ไหว มาเช็คกันหน่อย #หน้ากากแบบไหนป้องกันอะไรได้บ้าง?

STeP ได้รับรางวัล Green Office ตอกย้ำความสำคัญในการพัฒนาองค์กร พร้อมจัดการสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) อย่างรู้คุณค่าและยั่งยืน

ชวนรู้จัก Deep Tech Startup

ทำความรู้จักกับ "ซีเซียม-137"

ทูตสหภาพยุโรปนำทีมเยี่ยมเยือนอุทยานวิทย์ มช. หารือความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

โครงการ IRD Cap Building

Regional Entrepreneur Upgrade  

STeP นำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมแลกเปลี่ยนเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากร สำนักทะเบียนและประมวลผล มช.

STeP เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวรายการ

STeP ยกขบวนผู้บริหารระดับสูงหลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรม (CIM) ภาคเหนือ ทั้ง 4 รุ่น เข้าปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ในภูมิภาค

บพค. มุ่งเป้าพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ เพื่อมุ่งสู่การเป็น Talent Pioneer

STeP ขนทัพผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจาก NSP INNO STORE ให้คณะผู้บริหาร ผู้เข้ารับการอบรม คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 3 เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมและงานวิจัยที่จับต้องได้

STeP ร่วมกับ NARIT และ Business France นำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงาน Business Expedition Space ASEAN หารือกับบริษัทด้านอุตสาหกรรมอวกาศ จากประเทศฝรั่งเศส พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในอนาคต

Startup Connect 2023

Agile การทำงานขององค์กรยุคใหม่ กับการเป็นอุทยานวิทย์ฯ แห่งแรกที่ใช้แนวคิดนี้

Design for Your BIZ 2023

STeP เปิดบ้านจัดกิจกรรมต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 65 ต่อเนื่องปีที่ 5

STeP นำทัพพาน้อง ๆ ทีม ComA+ มช. คว้ารางวัล RISING STARS จากรายการ HACKaTHAILAND 2023 Roadshow (รอบคัดเลือกภาคเหนือ)

Smart Start Idea by GSB Startup

New Regional Startups โครงการที่ปั้นธุรกิจให้ปังด้วยแนวคิดแบบ Startup

ทีมมช. สุดเจ๋งคว้ารางวัลชมเชย โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 10 รอบการแข่งขันระดับประเทศ

มช. จัดประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ 1/2566 ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา

บพค. เสริมแกร่ง กลุ่มผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เตรียมยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพ (Talent Resource Management) สู่ความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชน เพื่อตอบโจทย์การสร้างกำลังคนในภูมิภาค

STeP เข้าร่วมกิจกรรม Workshop เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรอุทยานวิทยาศาสตร์

BCG Bio Circular Green Economy

STeP ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยเทคโนโลยีพลาสมากับ Ming Chi University of Technology ประเทศไต้หวัน

STeP ร่วมกับคณะแพทย์ฯ มช. จับมือ KAIST จัดงานประชุมสัมมนา The International Symposium on Sustainable Healthcare Innovation for Future Society

STeP ผนึกกำลัง กรุงศรี ฟินโนเวต เปิดตัว Krungsri UPcelerator โครงการสนับสนุน Startup ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

STeP จับมือ สสว. เปิดอนาคต SME ด้วยบริการพัฒนาคุณภาพสินค้าผ่านระบบ BDS

Bootstrapper Program

The International Symposium on Sustainable Healthcare Innovation for Future Society

มช. จับมือ มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทย์ฯ ภูมิภาค MOU ร่วมกับ อว. และ สกสว. เปิดโครงการ ELP Program เตรียมส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ธุรกิจนวัตกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ