>


โครงการ IRD Cap Building
2023-03-20

โอกาสมาถึงแล้ว! สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจพัฒนาหน่วยงานวิจัยและพัฒนา (R&D) ในสถานประกอบการ
► เชิญเข้าร่วมโครงการ IRD Cap Building 
โครงการที่พร้อมสนับสนุนให้ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ ให้คำปรึกษา สร้างแผนพัฒนาหน่วยวิจัยและพัฒนา (R&D Blueprint) ในสถานประกอบการ พร้อมทุนสนับสนุนสถานประกอบการที่มีศักยภาพและความพร้อม


 ฟรี!!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 10 เมษายน 2566
 ลงทะเบียน ⇒ 
คลิกที่นี่

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ร่วมโครงการ 
1) แผนการจัดทำ R&D Bluprint สำหรับจัดตั้งหน่วยวิจัยและพัฒนา R&D Unit ในสถานประกอบการ
2) ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ ให้คำปรึกษาด้วยตัวเอง (Consult)

สอบถามรายละเอียด
โทร. 098 8438799 (น้ำ)
โทร. 090 3214274 (ฝ้าย)