>


STeP ยกขบวนผู้บริหารและบุคลากร ร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์อาวุโส มช. สืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนาให้คงอยู่
2023-04-28

รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำผู้บริหารและบุคลากรอุทยานฯ เข้าร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ณ บริเวณศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนาอันทรงคุณค่า

สำหรับพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีขบวนดำหัวจากทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมเพรียงกันร่วมในพิธีดังกล่าว ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการประกวดขบวนดำหัวและการแต่งกายชุดพื้นเมือง โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความครึกครื้นเป็นกันเอง