>


Agile การทำงานขององค์กรยุคใหม่ กับการเป็นอุทยานวิทย์ฯ แห่งแรกที่ใช้แนวคิดนี้
2023-03-07

Agile การทำงานขององค์กรยุคใหม่ กับการเป็นอุทยานวิทย์ฯ แห่งแรกที่ใช้แนวคิดนี้
---------------------

       โลกยุคใหม่หมุนเวียนเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็ว หลายองค์กรจึงเลือกจะปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานอยู่เสมอ เพื่อให้ยังคงประสิทธิภาพสูงสุดของการทำงาน และองค์กรสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่น

       STeP เองก็เป็นองค์กรหนึ่งที่ไม่เคยหยุดนิ่งและให้ความสำคัญกับการพัฒนาไปข้างหน้า เราจึงเริ่มต้นจากการปรับโครงสร้างจาก 8 ฝ่าย เป็น 22 ทีม เพื่อตอบโจทย์การทำงานส่วนใหญ่ที่มีลักษณะเป็น Project-based (งานรูปแบบโครงการ) ให้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำงานได้คล่องตัว และตอบรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งนับว่าเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งแรกเลยทีเดียว ที่สามารถดำเนินงานด้วยโครงสร้างดังกล่าวได้จริง 
► โดยทั้งหมดนี้ เราอาศัยแนวคิดการทำงานแบบ “Agile”

 ⇒ แล้ว Agile คืออะไรกันล่ะ ??
        คนมักเข้าใจผิดว่า Agile คือวิธีการหรือขั้นตอนในการทำงาน แต่จริง ๆ แล้ว Agile เป็นแนวคิดการทำงานอย่างหนึ่ง ที่สามารถปรับใช้กับสายงานได้หลากหลาย นิยมใช้กันมากขึ้นในองค์กรยุคใหม่ โดยเฉพาะองค์กรหรือธุรกิจที่มีลักษณะงานเป็น Project-based เช่น บริษัทด้าน IT หรือ Startup ซึ่งต้องการการทำงานที่รวดเร็ว ยืดหยุ่น ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และไม่มีขั้นตอนที่ตายตัว

 ⇒ ไหนลองมารู้จักที่มาของ Agile กันหน่อย
Agile สามารถอ่านออกเสียงได้ทั้ง "อไจล์", "อา-ไจล์", "แอ-ไจล์" หรือแม้กระทั่ง “อา-จัล” ก็ได้ ตามแต่ถนัดปาก
       โดยเจ้า Agile นี้ มีจุดเริ่มต้นมาจากการที่บริษัทซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่พบเจอปัญหารูปแบบเดิม ๆ ซ้ำ ๆ จากวิธีการทำงานแบบดั่งเดิมที่มีขั้นมีตอนชัดเจน และเป็นการทำงานที่ต้องให้ผ่านไปทีละขั้น ทำให้เกิดความยากในการวางแผนงานให้ลงตัวและแม่นยำ ที่สำคัญคือกว่าจะรู้ตัวว่าสินค้าของเรามีข้อผิดพลาด ก็ต้องรอจนกว่าส่งมอบให้ลูกค้าเพื่อทดสอบในช่วงท้าย ๆ ของขั้นตอนการทำงาน ซึ่งการกลับมาแก้ไขจะสร้างความยุ่งยากให้มากเลยทีเดียว

 ⇒  Agile จึงเป็นแนวคิดที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้
       จากวิธีการเดิมที่เราจะวางเป้าหมายให้ใหญ่ ๆ แต่ต้นจนจบ แล้วทำไปทีละขั้น โดยพยายามทำให้สินค้าออกมาสมบูรณ์แบบตอบโจทย์ลูกค้าในคราวเดียว ก็เปลี่ยนเป็นกำหนดเป้าหมายให้มีระยะสั้น แบ่งซอยขอบเขตงานให้เล็กลง และอาศัยการทำงานแบบ Cross-functional team (การทำงานข้ามฝ่าย) นั่นคือ การนำคนที่มาจากหลายสายงานที่มีความต่างกัน มาทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดความลื่นไหล คล่องตัว สามารถทำหลาย ๆ ขั้นตอนไปพร้อมกันได้โดยไม่ต้องรอให้ส่งต่องานทีละขั้น
       โดยในกระบวนการทำงานจะเน้นการวางแผนและพัฒนาตัวงานไปทีละนิด แล้วคอยทดสอบหรือประเมินกับลูกค้าไปทีละขั้นว่ามาถูกทางไหม เผื่อกรณีที่เจอปัญหาก็จะได้แก้ไขได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น หลังจากนั้นจึงค่อยวางแผนต่อว่าสิ่งที่ต้องทำลำดับถัดไปคืออะไร ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนแผนได้ง่ายขึ้นไปด้วย

► เปรียบเทียบง่าย ๆ กับการทำอาหารที่เราเตรียมวัตถุดิบไว้ก่อน แล้วจึงนำไปปรุงสุก หากมีรสชาติที่ขาดเกินอย่างไร เราก็สามารถเพิ่ม-ลดแก้ไขระหว่างทางได้ มีความยืดหยุ่นมากกว่า ต่างจากแนวคิดการทำงานแบบเดิม ซึ่งเหมือนการอบขนม ที่เราต้องเตรียมวัตถุดิบแล้วผสมให้เสร็จเรียบร้อยก่อน จึงค่อยนำเข้าเตา แล้วไปลุ้นเอาตอนอบเสร็จว่าจะออกมาสมบูรณ์หรือไม่ ซึ่งไม่สามารถแก้ไขอะไรระหว่างทางได้ หากจะแก้ก็อาจต้องเริ่มใหม่แต่ต้น

 ⇒  ซึ่งหัวใจหลักที่จะทำให้การทำงานแบบ Agile มีประสิทธิภาพสูงสุด มีด้วยกันอยู่ 4 ข้อ 
yes เน้นการสื่อสาร และปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนด้วยกัน เพื่อให้ทีมมองเห็นเป้าหมายตรงกัน สิ่งไหนสำคัญให้ช่วยกันรีบทำก่อน โดยลดความยุ่งยากเรื่องงานเอกสารลง
yes ให้ความสำคัญกับการสร้างผลงานที่นำไปใช้งานได้จริง มากกว่ากระบวนการทำงานที่สมบูรณ์
yes เน้นการทำงานร่วมกันทำงานกับลูกค้า คอยรับ feedback จากลูกค้าและนำมาแก้ไขอยู่เสมอ มากกว่าทำแค่ตามที่ระบุในสัญญา
yes ต้องตอบรับกับความเปลี่ยนแปลง สามารถเปลี่ยนแผนได้ทันที ไม่ใช่แค่ให้เสร็จตามแผนที่วางไว้

⠀Agile นับว่าตอบโจทย์มากกับการทำงานของ STeP เพราะแนวคิดการทำงานเช่นนี้ ช่วยให้เราสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ การบริการ และนวัตกรรม ขององค์กรตรงความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะในยุคการเปลี่ยนแปลงของดิจิทัลได้อย่างคล่องตัว และเราจะยังคงพัฒนาการทำงานขององค์กรต่อไป เพื่อให้สอดรับกับพันธกิจขององค์กร ที่มุ่งมั่นในการเป็นสะพานแห่งนวัตกรรม เพื่อการเชื่อมโยงความร่วมมือจากทั้ง 4 ส่วน ได้แก่ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาครัฐบาล และภาคชุมชน ในการพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม