>


Smart Start Idea by GSB Startup
2023-02-23

Smart Start Idea by GSB Startup กิจกรรมดีๆ มาถึงแล้ว สำหรับนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีผลงาน Prototype พร้อมต่อยอดเป็นธุรกิจ มาร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าหรือบริการเข้าประกวด ภายใต้หัวข้อธุรกิจ BCG Economy 

 เพื่อลุ้นรับทุนการศึกษาและต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นสินค้าหรือบริการได้จริง 
ภายใต้โจทย์
"ธุรกิจนวัตกรรมด้าน BCG Economy"

  • นวัตกรรมด้านความเป็นอยู่ 
  • นวัตกรรมการเกษตร
  • นวัตกรรมด้านสุขภาพ
  • นวัตกรรมด้านอาหาร
  • นวัตกรรมอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ BCG Economy

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 30 เมษายน 2566
สนใจสมัคร► 
คลิกเลย

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
1. เป็นนิสิต นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ ที่จบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี (ทั้งนี้ต้องมีนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในทีมอย่างน้อย 1 คน)
2. มีจำนวนสมาชิกในทีม ไม่เกินทีมละ 10 คน
3. ต้องมีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างและความพร้อมในการจัดตั้ง Smart Startup Company by GSB Startup

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 09 8762 2292 (หมวย)