>


มช. จัดประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ 1/2566 ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา
2023-02-20

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 ณ NSP Exhibition Hall อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) โดยมีอธิการบดี ผู้แทนอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 100 คน ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมเป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้ ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ ได้แนะนำผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผลงานจากสตาร์ทอัพที่เข้ารับการบ่มเพาะจากอุทยานฯ รวมกว่า 21 บูธ ที่ได้มาจัดแสดงภายในงาน ก่อนปิดท้ายด้วยการพาคณะเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการของอุทยานฯ โดยการนำของ ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ ประกอบด้วย โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร (FOOD FABR), ศูนย์เทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติแบบครบวงจร (The Brick FABLAB) พื้นที่สนับสนุนสตาร์ทอัพในโปรแกรม Basecamp24 และพื้นที่ทดสอบตลาด NSP INNO STORE