>


รองปลัดกระทรวง อว. และคณะ TED Fund ลงพื้นที่เยี่ยมชมพื้นที่สร้างธุรกิจสตาร์ทอัพ ด้วยการสนับสนุนในโปรแกรม Basecamp 24
2023-05-09

รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย คุณชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) นำเจ้าหน้าที่จากกองทุน TED Fund ลงพื้นที่เยี่ยมชมการการบริการของอุทยานฯ โดยมี รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายแนะนำกลไกการให้บริการของอุทยานฯ ณ NSP Conference Hall (D206) อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

ในการนี้ ทางคณะได้เข้าพื้นที่ออฟฟิศบริษัท ทรี ลีฟ โคลเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สตาร์ทอัพในโปรแกรม Basecamp 24 ที่เคยได้รับทุนสนับสนุนธุรกิจจากกองทุน TED Fund พร้อมเข้าเยี่ยมชมพื้นที่สนับสนุนสตาร์ทอัพในโปรแกรม Basecamp 24 ก่อนปิดท้ายด้วยพื้นที่ทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์นวัตกรรม NSP INNO STORE