>


Design for Your BIZ 2023
2023-03-07

ขอเชิญผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ที่สนใจพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการออกแบบเพื่อสร้างความโดดเด่นทางธุรกิจ สมัครเข้าร่วมโครงการ "Design for Your BIZ 2023" เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ในเชิงธุรกิจด้วยงานออกแบบ  เช่น บรรจุภัณฑ์ ตราสัญลักษณ์ นามบัตร แผ่นพับ เป็นต้นโดย... นักออกแบบผู้มีประสบการณ์ จากศูนย์นวัตกรรมออกแบบสร้างสรรค์ (Innovation Design Center) อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

► รับสิทธิพิเศษการเข้าใช้บริการโครงการออกแบบนวัตกรรม (Design for Your BIZ 2023)

ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายในการออกแบบ พร้อมรับต้นแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับการทดลองตลาด

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. เป็นกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และธุรกิจชุมชน ในพื้นที่ภาคเหนือ
  2. มีความพร้อมของผลิตภัณฑ์ ที่มีบรรจุภัณฑ์อยู่แล้วต้องการพัฒนาต่อยอด หรือออกแบบใหม่
  3. มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่า ด้านความพร้อมในการประกอบกิจการด้วยตนเอง ความพร้อมด้านทุนทรัพย์ในการประกอบกิจการ และมีความพร้อมในด้านการผลิต
  4. ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องมีความตั้งใจพร้อมสนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 22 มีนาคม 2566 รับจำนวนจำกัด 
คลิกเลย 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 093 737 1399 (พิม)
โทร. 098 152 9592 (นิน)