>


STeP เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวรายการ
2023-03-09

นางสาวเมลิน เชื้อมโนชาญ รองผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว "นิลมังกร The Reality" ซีซั่น 2 รายการประกวดเพื่อเฟ้นหาสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทย ภายใต้โครงการ "นิลมังกร แคมเปญ" จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน): NIA ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา

ในการนี้ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กล่าวถึงภาพรวมความสำเร็จของกิจกรรมการประกวดดังกล่าว ในการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในระดับภูมิภาค และยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมของผู้ประกอบการภูมิภาคให้เติบโตเป็นที่ยอมรับและรู้จักในวงกว้าง จึงนำมาสู่การเปิดตัวรายการ "นิลมังกร The Reality" ซีซั่น 2 ในครั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้าง "นวัตกรสายพันธุ์ไทย" จากทุกภูมิภาค ส่งต่อองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม ให้สามารถต่อยอดพัฒนาธุรกิจจนประสบความสำเร็จได้จริง นำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นและเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการเปิดตัวผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือก 20 ทีมสุดท้าย ตัวแทนจาก 4 ภูมิภาค พร้อมคณะกรรมการทั้ง 6 ท่าน ก่อนปิดท้ายด้วยการเดินชมบูธจัดแสดงผลงานของผู้เข้าประกวดทั้ง 20 ทีม