ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รองปลัดกระทรวง อว. และคณะ TED Fund ลงพื้นที่เยี่ยมชมพื้นที่สร้างธุรกิจสตาร์ทอัพ ด้วยการสนับสนุนในโปรแกรม Basecamp 24

STeP ยกขบวนผู้บริหารและบุคลากร ร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์อาวุโส มช. สืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนาให้คงอยู่

STeP เข้าร่วมแสดงความยินดีพิธีเปิดอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จังหวัดนครราชสีมา)

ทั้งฝุ่น ทั้งไวรัส รุมเร้าไม่ไหว มาเช็คกันหน่อย #หน้ากากแบบไหนป้องกันอะไรได้บ้าง?

STeP ได้รับรางวัล Green Office ตอกย้ำความสำคัญในการพัฒนาองค์กร พร้อมจัดการสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) อย่างรู้คุณค่าและยั่งยืน

ทูตสหภาพยุโรปนำทีมเยี่ยมเยือนอุทยานวิทย์ มช. หารือความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ


ร่วมงานกับ STeP

26 พ.ค. 2566 | ประกาศรับสมัครพนักงานบัญชี รายละเอียด
26 พ.ค. 2566 | ประกาศเลื่อนรับสมัครงาน รายละเอียด
15 พ.ค. 2566 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานสนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร รายละเอียด
15 พ.ค. 2566 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานสนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร (Digital Transformation) รายละเอียด
15 พ.ค. 2566 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานสนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร (Enterprise Architecture) รายละเอียด

ประกาศจัดซื้อ / จัดจ้าง

12 เม.ย. 2566 | ประกาศและคู่มือแนวทางการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียด
30 มี.ค. 2565 | ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียด
4 มี.ค. 2565 | ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียด
24 เม.ย. 2563 | ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบสร้างชิ้นงานแบบสามมิติ ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพการให้บริการศูนย์เทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติแบบครบวงจรในอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
17 เม.ย. 2563 | ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ พร้อมติดตั้งระบบการถนอมอาหารแบบใช้แรงดันสูง (High Pressure Processing) และระบบสร้างสนามไฟฟ้าแบบพัลส์สำหรับฆ่าเชื้อในของเหลว (Pulsed Electric Field) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด

วิดีโอเกี่ยวกับอุทยาน