ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

มช. เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ววน. เพื่อการพัฒนาจังหวัด ร่วมกับ สป.อว. และมหาวิทยาลัยเครือข่าย

STeP ขอแสดงความยินดีกับ ทีมนักวิจัย มช. คว้ารางวัล Bronze Prize จากเวที “Seoul International Invention Fair” (SIIF 2022) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

มช. จับมือ NARIT สร้างปรากฏการณ์ก้าวสำคัญ เตรียมปั้นธุรกิจนวัตกรรม สร้างสตาร์ทอัพ ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี วิศวกรรมขั้นสูงจากวงการดาราศาสตร์

มช. นำทีมผู้บริหารเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคน การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย

รองอธิการ มช. เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “Moving beyond the curve: ก้าวข้ามความท้าทาย สู่อนาคตเศรษฐกิจการเงินใหม่ภาคเหนือ” แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการเชื่อมโยงกลไกการทำงานด้วยนวัตกรรม

STeP จัดประชุมวิชาการ The IRN-2022 Symposium on Plasma Tech - Driving Sustainable Future เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความชำนาญ ด้านเทคโนโลยีพลาสมาระหว่างผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศ


ร่วมงานกับ STeP

3 พ.ย. 2565 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบัญชี รายละเอียด
3 พ.ย. 2565 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานพัสดุ รายละเอียด
3 พ.ย. 2565 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานการเงิน รายละเอียด
3 พ.ย. 2565 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป รายละเอียด
3 พ.ย. 2565 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานสนับสนุนงานด้านกฎหมาย รายละเอียด

ประกาศจัดซื้อ / จัดจ้าง

30 มี.ค. 2565 | ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียด
4 มี.ค. 2565 | ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียด
24 เม.ย. 2563 | ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบสร้างชิ้นงานแบบสามมิติ ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพการให้บริการศูนย์เทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติแบบครบวงจรในอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
17 เม.ย. 2563 | ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ พร้อมติดตั้งระบบการถนอมอาหารแบบใช้แรงดันสูง (High Pressure Processing) และระบบสร้างสนามไฟฟ้าแบบพัลส์สำหรับฆ่าเชื้อในของเหลว (Pulsed Electric Field) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
17 เม.ย. 2563 | ร่างเอกสารประกวดราคา/ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน การจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบสร้างชิ้นงานแบบสามมิติ ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพการให้บริการศูนย์เทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติแบบครบวงจรในอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) จำนวน 2 รายการ รายละเอียด

วิดีโอเกี่ยวกับอุทยาน