ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทูตสหภาพยุโรปนำทีมเยี่ยมเยือนอุทยานวิทย์ มช. หารือความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

STeP นำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมแลกเปลี่ยนเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากร สำนักทะเบียนและประมวลผล มช.

STeP เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวรายการ

STeP ยกขบวนผู้บริหารระดับสูงหลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรม (CIM) ภาคเหนือ ทั้ง 4 รุ่น เข้าปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ในภูมิภาค

บพค. มุ่งเป้าพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ เพื่อมุ่งสู่การเป็น Talent Pioneer

STeP ขนทัพผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจาก NSP INNO STORE ให้คณะผู้บริหาร ผู้เข้ารับการอบรม คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 3 เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมและงานวิจัยที่จับต้องได้


ร่วมงานกับ STeP

16 มี.ค. 2566 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้ายตำแหน่งเลขานุการผู้บริหาร รายละเอียด
16 มี.ค. 2566 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้ายตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รายละเอียด
16 มี.ค. 2566 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้ายตำแหน่งพนักงานสร้างสรรค์และสื่อสารองค์กร (งานประชาสัมพันธ์) รายละเอียด
16 มี.ค. 2566 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้ายตำแหน่งพนักงานสร้างสรรค์และสื่อสารองค์กร (งานสร้างคอนเทนต์) รายละเอียด
16 มี.ค. 2566 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสุดท้ายแรกตำแหน่งพนักงานออกแบบสร้างสรรค์ รายละเอียด

ประกาศจัดซื้อ / จัดจ้าง

30 มี.ค. 2565 | ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียด
4 มี.ค. 2565 | ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียด
24 เม.ย. 2563 | ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบสร้างชิ้นงานแบบสามมิติ ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพการให้บริการศูนย์เทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติแบบครบวงจรในอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
17 เม.ย. 2563 | ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ พร้อมติดตั้งระบบการถนอมอาหารแบบใช้แรงดันสูง (High Pressure Processing) และระบบสร้างสนามไฟฟ้าแบบพัลส์สำหรับฆ่าเชื้อในของเหลว (Pulsed Electric Field) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
17 เม.ย. 2563 | ร่างเอกสารประกวดราคา/ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน การจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบสร้างชิ้นงานแบบสามมิติ ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพการให้บริการศูนย์เทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติแบบครบวงจรในอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) จำนวน 2 รายการ รายละเอียด

วิดีโอเกี่ยวกับอุทยาน