โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยี และวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่

โอกาสมาถึงแล้ว... อุทยานวิทย์ มช. เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SMEs
เข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยี และวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ Industrial Research and Technology Capacity Development Program

  •  จับคู่ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ เกษตรและอาหาร, IT software, การแพทย์, พลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ
  •  อุทยานฯสนับสนุนทุนร่วมวิจัยสูงสุด 50%
  • เอกชนสนับสนุนในรูปแบบตัวเงิน 30%
  • และไม่ใช่ตัวเงิน 20%
เงื่อนไขและคุณสมบัติผู้เข้าร่วม: เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยมีผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51 และมีความพร้อมด้านบุคลากร การเงิน และการจัดการ
สนใจ >> คลิกที่นี่