IPTI / Tech Spin : ทีมผู้เปลี่ยนปลายทาง ‘งานวิจัย’ ให้เป็นมากกว่าของประดับหิ้ง

ดัน Tech ไปใช้ประโยชน์ - ยื่นจด IP นวัตกรรม
IPTI / Tech Spin
ทีมผู้เปลี่ยนปลายทาง ‘งานวิจัย’ ให้เป็นมากกว่าของประดับหิ้ง 

___________


เคยสังเกตกันไหม เมื่อเปิดโทรทัศน์หรือกดเข้าแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดีย
เราจะเจอข่าวคราวเกี่ยวกับการค้นพบหรือการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ทั่วโลก อย่างน้อยหนึ่งข่าวในทุกวัน 

⠀⠀⠀ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ ว่าเราอยู่ในยุคที่ข้อมูลความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ถูกผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาใหม่อย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการผู้คนในทุกระดับเศรษฐกิจได้ทันเวลา ซึ่งเบื้องหลังเทคโนโลยีและนวัตกรรมเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นโดยมีพื้นฐานจากกระบวนการ ‘งานวิจัย’ ทั้งสิ้น เรียกว่าเป็นขุมทรัพย์องค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ได้อีกมาก 

⠀⠀⠀แต่ก็น่าเสียดายเหลือเกิน เพราะงานวิจัยส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย มักไม่ถูกนำมาต่อยอดให้ใช้ประโยชน์จริง ด้วยข้อจำกัดนานา โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ต้องอาศัยการสนับสนุนด้านทรัพยากรและเงินทุนที่ค่อนข้างสูง 

จนท้ายที่สุดแล้ว ปลายทางของงานวิจัย การประดิษฐ์คิดค้น หรือการค้นพบใหม่ ๆ เหล่านี้ ก็จะถูกเก็บไว้หลังบ้าน เป็นอีกหนึ่งผลงาน หรือที่คนในแวดวงวิชาการเรียกกันภาษาปาก (ติดไปทางเสียดสีกันเอง) ว่า “ของประดับหิ้ง” 


⠀⠀⠀นั่นจึงเป็นที่มาความมุ่งมั่นของ STeP ที่ตั้งใจผลักดันงานวิจัยและเทคโนโลยีภายใต้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้สามารถนำออกมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้จริง โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของทีม IPTI และทีม Tech Spin ในการลดข้อจำกัด และเปลี่ยน ‘ปลายทาง’ นั้นของงานวิจัย ด้วย 2 บริการ ดังนี้


ยื่นจดสิทธิบัตรเทคโนโลยีใหม่ ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา : ทีม IPTI 

⠀⠀⠀การจดสิทธิบัตร ถือเป็นก้าวแรกของการเปลี่ยนเส้นทางงานวิจัยไปสู่ท้องตลาด แต่การจะยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะประเภทใด มีขั้นตอนและต้องอาศัยการเตรียมตัวที่ค่อนข้างมาก ใช้ระยะเวลานาน และไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะดำเนินการด้วยตัวคนเดียว 

ทีม IPTI จึงรับหน้าที่เป็นตัวกลางให้กับอาจารย์-นักวิจัย ภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการยื่นจดสิทธิบัตรตั้งแต่ต้นจนจบ ด้วยความตั้งใจที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนให้ทุกกระบวนการดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว เพื่อยกระดับเทคโนโลยีให้พร้อมทันทีสำหรับการนำไปใช้งาน “เพราะเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่รอไม่ได้”

นอกจากนี้ ทีม IPTI ยังมีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมรองรับข้อสงสัยหรือข้อกังวลใจอาจารย์-นักวิจัยทุกท่านที่เข้ามาซักถาม เรียกว่าเป็น One-Stop Service ด้าน IP ก็ว่าได้


จัดตั้งบริษัท ดันเทคโนโลยีสู่พาณิชย์ : ทีม Tech Spin

⠀⠀⠀เมื่องานวิจัยและเทคโนโลยีมีความพร้อมแล้ว ก้าวต่อมาคือการผลักดันสู่การใช้ประโยชน์จริง โดยทีม Tech Spin จะทำหน้าที่รับไม้ต่อในการนำเทคโนโลยีจากภายในรั้วมหาวิทยาลัยออกสู่ภายนอก ทั้งในรูปแบบการจัดตั้งบริษัทร่วมกับอ่างแก้วโฮลดิ้ง (AKH) เพื่อสร้างมูลค่าในทางธุรกิจ การเจรจาทำข้อตกลงร่วมกับเอกชนเพื่อใช้งานเทคโนโลยี (Licensing) รวมถึงจับคู่ความต้องการของเอกชนเข้ากับอาจารย์-นักวิจัย เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกัน 

ซึ่งทีม Tech Spin จะคอยเป็นตัวกลางผู้ประสานงานเจรจา ระหว่างอาจารย์-นักวิจัยและเอกชน ให้พบตรงกลางร่วมกัน จัดทำข้อเสนอโครงการ และติดตามการทำงานไปจนจบกระบวนการ เพื่อสร้างความวางใจให้ทุกฝ่าย ว่าเป้าหมายการผลักดันเทคโนโลยีออกไปนั้นจะสำเร็จได้จริง

ไม่เพียงเท่านั้น ทางทีม Tech Spin ยังให้การสนับสนุนอาจารย์-นักวิจัย ในการทำตำแหน่งทางวิชาการด้านนวัตกรรม มีการผลักดันผลงานสู่การประกวดในเวทีโลก รวมถึงยังมีการจัดตั้งโครงการด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเดิมให้ดีขึ้นและทันสมัยมากขึ้น เพื่อให้ตรงกับความต้องการของเทรนด์ปัจจุบัน ซึ่งจะสร้างโอกาสให้เทคโนโลยีเหล่านั้นได้ถูกดึงออกมาใช้จริงมากขึ้นตาม


⠀⠀⠀สุดท้ายแล้ว การเปลี่ยนปลายทางงานวิจัย อาจไม่เพียงแค่เติมส่วนขยายให้อาจารย์ และนักวิจัย ได้ต่อยอดผลงานจากความรู้-ความสามารถ แต่ยังช่วยเพิ่มโอกาสให้เอกชนและประชาชน ได้เข้าถึงการใช้งานเทคโนโลยีขั้นสูงที่อยู่ในระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจสร้างประโยชน์ให้คนหมู่มากต่อไปได้ 


⠀⠀⠀เราจึงถือโอกาสนี้ เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย ที่สนใจอยากดันงานวิจัยของตัวเองไปสู่เชิงพาณิชย์ หรือเอกชนที่มีความสนใจอยากพัฒนาธุรกิจด้วยนวัตกรรม เข้ามาพูดคุย สอบถาม และบอกโจทย์ความต้องการของท่านกับทีม IPTI และ ทีม Tech Spin ได้ที่ Facebook: CMUSTeP หรือเดินทางมาหาเราโดยตรงได้ที่ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) 


อย่าเก็บไว้บนหิ้งเลย เราพร้อมเปลี่ยนปลายทางให้ เพราะ STeP เราทำอะไรได้อีกเยอะ 

_______

ทำความรู้จักทีมอื่น ๆ จาก STeP ได้ที่: Know What We Do

#CMUSTeP #MakeInnovationSimple #CreativeSTeP #knowWhatWeDo #technology #patent #research #จดสิทธิบัตร #ทรัพย์สินทางปัญญา