อุทยานวิทย์ฯ มช. เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2566: TechnoMart 2023 พร้อมพาผู้ประกอบการออกบูธโชว์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย: TechnoMart 2023 “พลิกโฉม ประเทศไทย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงานดังกล่าว และกล่าวรายงานโดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมีผู้บริหาร ผู้แทนและบุคลากรจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย เข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าว ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

.

ในการนี้ ผศ.ดร.สุริยะ ทองมุณี รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดงานดังกล่าวร่วมกับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค พร้อมนำผู้ประกอบการบริษัท เจดับบลิว เฮอร์เบิล จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร V Flow ผู้ชนะเลิศจากเวที NSP Innovation Award 2023 สาขา นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ เข้าร่วมออกบูธจัดแสดงและนำเสนอผลงานร่วมกับเข้าร่วมออกบูธจัดแสดงและนำเสนอผลงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีพื้นที่นิทรรศการแสดงศักยภาพและความสำเร็จการจากนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมผสานมามีส่วนช่วยผสานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภายในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย: TechnoMart 2023 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 15 สิงหาคม 2566 ณ Hall 12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี