แหล่งพลังงานชนิดใหม่ “แบตเตอรี่จากเกลือแกง”

แหล่งพลังงานชนิดใหม่ “แบตเตอรี่จากเกลือแกง” 

----------------

       ปัจจุบันแหล่งพลังงาน มีมากมายหลายชนิด โดยใช้ในภาคอุตสาหกรรม คมนาคม การค้าและการบริการสาธารณะ การเกษตรและการป่าไม้  ซึ่งในวันนี้จะพามารู้จักกับแหล่งพลังงานชนิดใหม่ ที่ พัฒนามาจากเครื่องปรุงพื้นฐานประจำทุกครัวเรือน

       สถาบัน Fraunhofer ด้านเทคโนโลยีและระบบด้านเซรามิก (IKTS – Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme) ได้พัฒนาแบตเตอรี่ที่ทำมาจากเกลือแกง (โซเดียมคลอไรด์) โดยสถาบันฯ ได้ร่วมมือกับบริษัทแบตเตอรี่ของออสเตรเลียชื่อว่า Altech พัฒนาแบตเตอรี่ชนิดนี้ขึ้นมาและสามารถผลิตออกมาในรูปอุตสาหกรรมได้แล้ว

      ซึ่งปัจจุบันได้เตรียมสร้างโรงงานแบตเตอรี่จากเกลือแกง ที่มีกำลังการผลิตสูงถึง 100 เมกะวัตต์ชั่วโมง ในนิคมอุตสาหกรรม Schwarze Pumpe ในรัฐ Sachsen โดยได้ใช้งานนิกเกิลรีไซเคิลทั้งหมด ซึ่งแบตเตอรี่จะใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายในยุโรปแทบทั้งสิ้น 

      ในช่วงแรกมีการออกแบบแบตเตอรี่ประเภทนี้ไว้อย่างซับซ้อนมาก เพราะเป้าหมายในเวลานั้นก็คือการใช้งานกับรถ EV  ซึ่งได้แก้ไขทำให้สิ่งต่าง ๆ ให้ง่ายขึ้น และปรับขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยแบตเตอรี่จะประกอบไปด้วยท่อเซรามิกแข็ง (เทคโนโลยีแบตเตอรี่ Solid-state) ที่มาทำหน้าที่เป็นอิเล็กโทรไลต์ (electrolyte)  โดยมีขั้วบวกอยู่ตรงกลาง

      โดยท่อแข็งนี้ช่วยให้สามารถถ่ายโอนโซเดียมไอออนผ่านท่อได้เป็นอย่างดี ซึ่งท่อดังกล่าวจะมีเกลือแกงและนิกเกิลบรรจุอยู่เต็ม เมื่อถูกชาร์จพลังงาน โซเดียมก็จะซึมผ่านอิเล็กโทรไลต์เพื่อสร้างแอโนด (anode คือ บริเวณด้านที่เกิดการให้อิเล็กตรอนจากปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี) หากมีการปลายพลังงานกลับออกไป กระบวนการจะทำงานย้อนกลับโดยอัตโนมัติ นับว่าเป็นแหล่งพลังงานที่ มีประสิทธิภาพ และเกิดการใช้ประโยชน์มากเลยทีเดียว 

#CMUSTeP  #MakeInnovationSimple  #STePsharing  #STePInnoNews  #innovation  #technology   #แหล่งพลังงาน #แบตเตอรี่

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : https://www.blockdit.com/posts/64b6482c6741d644c6c8b33f