1 นาที ก็ฆ่าเชื้อโรคได้ นักวิจัยพัฒนาผงแป้งที่ใช้ร่วมกับแสงแดด เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในน้ำ

1 นาที ก็ฆ่าเชื้อโรคได้
นักวิจัยพัฒนาผงแป้งที่ใช้ร่วมกับแสงแดด เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในน้ำ 

--------------------------------------

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) และห้องปฏิบัติการเครื่องเร่งอนุภาคแห่งชาติ SLAC (SLAC National Accelerator Laboratory) ได้พัฒนาผงแป้งที่ใช้ร่วมกับแสงแดด โดยการนำผงแป้งผสมเข้ากับน้ำที่บรรจุอยู่ในขวดใส จากนั้นปล่อยให้โดนแสงแดดธรรมชาติโดยตรง จะช่วยฆ่าเชื้อโรคในน้ำภายใน 1 นาที หลังจากการตรวจก็ไม่พบเชื้อแบคทีเรีย

ซึ่งผงแป้งจะประกอบด้วยสารที่สามารถหาได้ในราคาที่ไม่แพง ได้แก่ เกล็ดนาโนของอะลูมิเนียมออกไซด์ โมลิบดีนัมซัลไฟด์ ทองแดง และเหล็กออกไซด์ ซึ่งสารเหล่านี้จะทำหน้าที่ในการบำบัดน้ำให้สะอาดปลอดภัยขึ้น จนสามารถดื่มได้ อีกทั้งผงแป้งจะยังสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ถึง 30 ครั้งอีกด้วย

นักวิจัยเชื่อว่าการผลิตน้ำสะอาดแบบใหม่นี้จะเป็นทางเลือกใหม่ในการช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มในหลายๆพื้นที่ทั่วโลก รวมถึงการผลิตน้ำดื่มการจากเดินทางไปยังที่ต่างๆก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้น

.

.

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก :

https://newatlas.com/.../sunlight-water-purification-powder/

https://news.stanford.edu/.../new-technology-uses.../