STeP ร่วมกับ NARIT นำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงาน Business Expedition Space ASEAN

ผศ.ดร.สุริยะ ทองมุณี รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เข้าร่วมกิจกรรม Business Expedition SPACE พร้อมนำเสนอการดำเนินงานและการให้บริการของอุทยานฯ ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในช่วงเช้าของกิจกรรม พร้อมนำสตาร์ทอัพจากการบ่มเพาะในโปรแกรม Basecamp24 เข้าร่วมพบปะและสร้างเครือข่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศ ณ The Brick X @nsp อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ก่อนปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมพื้นที่สนับสนุนสตาร์ทอัพในโปรแกรม Basecamp24 และ NSP INNO STORE พื้นที่ทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของผู้ประกอบการภายใต้ความร่วมมือกับอุทยานฯ อีกด้วย

ทั้งนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมด้วย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้จัดกิจกรรม Business Expedition SPACE ASEAN โดย Business France ผู้จัดงานหลัก นำบริษัทด้านอวกาศระดับโลก อาทิ Airbus, THALES, SAFRAN ร่วมสร้างเครือข่ายกับประเทศอาเซียนโดยจัดกิจกรรมที่ประเทศอินโดนีเซีย เป็นแห่งแรก จากนั้นจึงเป็นประเทศไทย เพื่อต่อยอดสู่ความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกันในอนาคตต่อไป