ไปทางไหนก็เจอแต่เทรนด์ “ธุรกิจนวัตกรรม” ธุรกิจสมัยใหม่ จำเป็นต้องมีนวัตกรรมจริงหรือ ?

ไปทางไหนก็เจอแต่เทรนด์ “ธุรกิจนวัตกรรม”
ธุรกิจสมัยใหม่ จำเป็นต้องมีนวัตกรรมจริงหรือ ?

__________


นวัตกรรม นวัตกรรม ไปทางไหนก็เจอแต่คำว่า “นวัตกรรม” 

⠀⠀⠀แม้ “นวัตกรรม (Innovation)” ในความหมายที่แท้จริง ซึ่งกล่าวถึงการสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อประโยชน์ในทางใดทางหนึ่งนั้น จะไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับมนุษยชาติอย่างใด แต่ความล้ำหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ได้เปิดโอกาสให้ผู้คนสามารถคิดค้นนวัตกรรมได้มากขึ้น ง่ายขึ้น กลายเป็นเทรนด์ของโลกใหม่ที่เน้นการสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจ ที่นวัตกรรมได้เข้าไปมีส่วนร่วมทั้งในด้านสินค้า บริการ กระบวนการผลิต หรือแม้แต่แผนการดำเนินธุรกิจ โดยเราจะเรียกธุรกิจที่มีการผสานนวัตกรรมเข้าไปง่าย ๆ ว่า ‘ธุรกิจนวัตกรรม’


“ธุรกิจนวัตกรรม” คำนี้มีความหมายว่าอย่างไร ?

⠀⠀⠀เมื่อเอ่ยถึง “ธุรกิจนวัตกรรม (Innovation Business)” เรามักเห็นภาพของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ซอฟแวร์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ จำพวก Apple, Microsoft หรือ Tesla 

แต่ในความเป็นจริงแล้ว ธุรกิจนวัตกรรมไม่ได้เจาะจงอยู่แค่ในกลุ่มของสินค้าเทคโนโลยีเท่านั้น แต่หมายรวมถึงธุรกิจทุกประเภทที่นำไอเดีย วิธีการ หรือเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ ๆ มาใช้ในการสร้างสรรค์และพัฒนาสินค้า บริการ หรือกระบวนการทำงานของตัวเอง โดยส่วนใหญ่จะมีเป้าหมายเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น ลดการใช้ทรัพยากรในกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และสร้างรายได้ที่มากขึ้นตามนั่นเอง 


“ธุรกิจนวัตกรรม” นวัตกรรมที่ตรงไหนบ้าง ? 

⠀⠀⠀ธุรกิจนวัตกรรมสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะและการประยุกต์ใช้ของนวัตกรรมในธุรกิจนั้น ๆ โดยหลัก ๆ มีด้วยกัน 4 รูปแบบ ได้แก่

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation)

⠀⠀⠀คือการใช้นวัตกรรมในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้มีคุณสมบัติหรือประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น เช่น แคบหมูไร้น้ำมันที่ใช้วิธีทอดด้วยนวัตกรรมเครื่องอบลมร้อน พุดดิ้งกระเพาะปลาน้ำแดงในรูปแบบอาหารอ่อนเพื่อผู้สูงอายุ หรือการออกแบบแอปพลิเคชันเพื่อการเรียกรถที่สะดวกขึ้น เป็นต้น

นวัตกรรมบริการ (Service Innovation)

⠀⠀⠀คือการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาหรือปรับปรุงบริการใหม่ ๆ ที่เพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้า เช่น การเพิ่มการให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน หรือการพัฒนาระบบบริการหลังการขายออนไลน์ที่โต้ตอบได้ไวมากขึ้น เป็นต้น

นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation)

⠀⠀⠀คือการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ปรับปรุงกระบวนการภายในธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การใช้นวัตกรรมเครื่องดักควันภายในโรงงานไม่ให้ออกสู่ภายนอก หรือการใช้บอทในการจัดการข้อมูลหลังบ้าน เป็นต้น 

นวัตกรรมการตลาด (Market Innovation)

⠀⠀⠀คือการใช้นวัตกรรมในการเปิดตลาดใหม่ หรือการหาวิธีเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ เช่น การใช้เครื่องมือ AI ในการวิเคราะห์ตลาดหรือมองหากลุ่มลูกค้าใหม่ เป็นต้น


ทุกธุรกิจจำเป็นต้องมีนวัตกรรมไหม ?

⠀⠀⠀ว่ากันตามตรงแล้ว หากธุรกิจของคุณดำเนินไปได้ด้วยดี ไม่มีปัญหาที่อยากแก้ไข นวัตกรรมก็อาจ #ไม่ใช่สิ่งจำเป็นที่ต้องมีก็ได้

อย่างไรก็ตาม นวัตกรรมเองก็มีข้อดีที่เป็นส่วนช่วยสำคัญให้ธุรกิจของคุณมีข้อได้เปรียบมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น...

  • ช่วยเพิ่มมูลค่าธุรกิจ: เทคโนโลยีหรือกระบวนการใหม่ ๆ เข้ามาช่วย แน่นอนว่าสินค้าและบริการจะต้องได้รับการพัฒนาขึ้น ทั้งสร้างรายได้ได้มากขึ้น ทำงานได้รวดเร็วขึ้น ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายมากขึ้น 
  • ช่วยตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า: การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ อยู่เสมอ จะช่วยให้ธุรกิจสามารถรักษาลูกค้าเก่าและดึงดูดลูกค้าใหม่ได้ 
  • ช่วยสร้างความแตกต่าง: นวัตกรรมสามารถทำให้ธุรกิจมีความแตกต่าง ซึ่งช่วยสร้างความได้เปรียบ
  • ช่วยขยายตลาด: การสร้างสิ่งใหม่ ช่วยให้ธุรกิจขยายตลาดไปสู่กลุ่มลูกค้าใหม่หรือตลาดใหม่ ๆ ได้ง่ายขึ้น
  • ช่วยปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง: นวัตกรรมช่วยให้ธุรกิจมีความยืดหยุ่น และสามารถปรับตัวต่อเทรนด์ในตลาดได้อย่างรวดเร็ว

⠀⠀⠀อย่างไรก็ตาม การจะตอบว่าธุรกิจนี้ควรจะเพิ่มนวัตกรรมเข้ามาในส่วนใดดี ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ประกอบการเจอปัญหาตรงไหน หรือต้องการพัฒนาเพิ่มเติมในส่วนใด ซึ่งจะส่งผลไปถึงระดับของนวัตกรรมที่จะใช้ด้วย 

ธุรกิจบางประเภทอาจไม่จำเป็นต้องมีนวัตกรรมที่ซับซ้อนมาก แต่เน้นไปที่การปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือการบริการลูกค้าเพียงเล็กน้อย ก็อาจเพียงพอในการสร้างความแตกต่างและความสำเร็จในตลาดได้


แล้วธุรกิจขนาดย่อม SME วิสาหกิจชุมชน หรือคนตัวเล็กที่เพิ่งทำธุรกิจล่ะ จะไปหานวัตกรรมได้จากที่ไหน ? 

⠀⠀⠀มาถึงตรงนี้ คำถามสำคัญสำหรับผู้ประกอบการทุกท่าน คงเป็นข้อสงสัยที่ว่า “แล้วเราจะไปเอานวัตกรรมพวกนี้มาจากไหน”

STeP จึงขออำนวยความสะดวกให้กับทุกท่าน ด้วยการเสนอบริการ ‘พัฒนาธุรกิจด้วยนวัตกรรม’ ของทีม Inco ซึ่งจะทำหน้าที่รับฟังปัญหาและโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการทุกขนาดธุรกิจ ทั้งรายเล็กและรายใหญ่ ที่อยากปรับปรุงสินค้าหรือพัฒนาธุรกิจ 

โดยทางทีมจะช่วยเสาะหาผู้เชี่ยวชาญจากรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาจับคู่ คิดค้นนวัตกรรม ลงมือแก้ปัญหาและพัฒนาธุรกิจร่วมกันจนกว่าจะสำเร็จลุล่วง เพื่อให้ผู้ประกอบการมีธุรกิจนวัตกรรมเป็นของตัวเองได้จริง 

ทำความรู้จักบริการและการทำงานของทีม Inco เพิ่มได้ที่บทความ : “นักแก้ปัญหาผู้ประกอบการ” ด่านหน้ารับโจทย์ภาคเอกชน


⠀⠀⠀สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจบอกเล่าปัญหา หรือแจ้งโจทย์ความต้องการเกี่ยวกับการเริ่มทำธุรกิจนวัตกรรม สามารถติดต่อมาได้ในทุกช่องทางของ STeP หรือเดินทางมาหาเราโดยตรงได้ที่ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

STeP เราพร้อมสนับสนุนธุรกิจของทุกคนไปจนสุดทาง 


#CMUSTeP #MakeInnovationSimple #CreativeSTeP #StartupStory #ธุรกิจนวัตกรรม #ทำธุรกิจ #ผู้ประกอบการ