แผนงานยกระดับธุรกิจภูมิภาค Regional Entrepreneur Upgrade 2567

เปิดรับสมัครแล้ว แผนงานยกระดับธุรกิจภูมิภาค Regional Entrepreneur Upgrade 2567 

 สนับสนุนการยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีในภูมิภาค ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัย ผ่านกระบวนการยกระดับที่หลากหลายให้เกิดการนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง ฟรี!! 


โดยผู้เข้าร่วมแผนงานจะได้รับ

  • คำแนะนำและการติดตามผลจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
  • เกิดการแก้ไขปัญหาหรือความต้องการได้อย่างตรงจุด
  • เกิดการพัฒนา/ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด ภายในองค์กร


คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • เป็นผู้ประกอบการกลุ่ม SMEs, Startup และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ
  • ผู้ประกอบการมีแผนการต่อยอดและนำทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในสถานประกอบการหลังเข้าร่วมโครงการ

 สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิก 

 รับสมัครด่วนจำนวนจำกัด ตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 กุมภาพันธ์ 2567


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร. 09 1412 1655 น้ำปู

       08 2163 0912 กอย

       06 1268 5890 แซม