บริการรับจดเครื่องหมายการค้า (TRADEMARK)

บริการรับจดเครื่องหมายการค้า (TRADEMARK) 

เฉพาะนิติบุคคลที่เคยรับบริการจากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช.ฟรี !!! 

  • ค่าบริการยื่นจดทะเบียน
  • ค่าตรวจสอบความเหมือนคล้าย (ก่อนยื่นจด)
  • ค่าธรรมเนียมบริการยื่นจดทะเบียน 1 รายการ 1 จำพวก
  • ค่าบริการรวมการติดตามสถานะ และการแก้ไขจนจบกระบวนการยื่นจดทะเบียน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 086 224 5466 (คุณณัฐพร สาครวาสี)