DALL-E 3 มาแล้ว สร้างภาพสร้างสรรค์และสมจริงได้ง่าย ๆ บน Bing

DALL-E 3 มาแล้ว สร้างภาพสร้างสรรค์และสมจริงได้ง่าย ๆ บน Bing ไมโครซอฟต์เปิดตัวโมเดล DALL-E 3 เวอร์ชันล่าสุดจาก OpenAI ให้กับผู้ใช้ Bing Chat และ Bing Image Creator ทุกคน โดย DALL-E 3 สามารถสร้างภาพที่สร้างสรรค์และสมจริงยิ่งขึ้นได้ด้วยการเข้าใจคำกระตุ้นใจได้ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังรวมเข้ากับ Bing Chat และ ChatGPT ทำให้กระบวนการสร้างภาพราบรื่นและใช้งานง่ายยิ่งขึ้น

โดยไมโครซอฟต์กำลังวางแผนที่จะใช้เทคโนโลยี DALL-E ในสิ่งอื่น ๆ ที่ไม่ใช่แค่ Bing เช่นกัน พวกเขากำลังพัฒนาเครื่องมือสร้างภาพ AI ในแอปพลิเคชัน Paint ที่เรียกว่า Paint Cocreator ซึ่งจะนำโมเดล DALL-E เข้ามาใน Windows

 รายละเอียดเพิ่มเติม

 DALL-E 3 ของ OpenAI เป็นโมเดลสร้างภาพขนาดใหญ่ (LLM) ที่สามารถสร้างภาพที่สมจริงและสร้างสรรค์ได้

 ไมโครซอฟต์ได้รวม DALL-E 3 เข้ากับ Bing Chat และ Bing Image Creator ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่ายขึ้น

 DALL-E 3 ยังมีฟีเจอร์ความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการสร้างภาพที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตราย

 ไมโครซอฟต์กำลังวางแผนที่จะใช้เทคโนโลยี DALL-E ในผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในอนาคต

การเปิดตัว DALL-E 3 บน Bing เป็นก้าวสำคัญสำหรับเทคโนโลยีนี้ ช่วยให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าถึงเครื่องมือสร้างภาพขั้นสูงนี้ได้ง่ายขึ้นและใช้งานง่ายขึ้น DALL-E 3 มีศักยภาพที่จะปฏิวัติวิธีที่เราสร้างและบริโภคสื่อ สามารถใช้เพื่อสร้างภาพประกอบ กราฟิก และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งสามารถช่วยให้เราสื่อสารความคิดและแนวคิดของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ซึ่งคาดว่า Bing Image Creator จะเปิดให้ใช้งานอย่างเต็มรูปแบบในเร็ว ๆ นี้ สามารถทดลองใช้งานได้ที่ https://www.bing.com/create 


 ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก:  https://www.theverge.com/.../bing-chat-dall-e-3-openai...

#CMUSTeP #MakeInnovationSimple #STePInnoNews #newsupdate #AI #DALLE3 #Prompt_engineering #image_Creator