Gateway from Yunnan to China

โอกาสสำหรับสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการไทยในการเข้าสู่ตลาดจีนผ่านยูนนาน (Gateway from Yunnan to China)

พบกับ

  • สัมมนาแนวทางนำธุรกิจเข้าสู่ตลาดจีนจากหน่วยงานรัฐหลายแห่ง อาทิ Kunming China FTZ Innovation Department, E-Commerce Department of Yunnan Government of Commerce, Yunnan Jinyuan Equity Investment Fund
  • การแชร์ประสบการณ์ธุรกิจ โดยผู้ประกอบการ startup จากประเทศจีน
  • รับฟังประชาสัมพันธ์การแข่งขัน Pitching โดยทีมชนะมีโอกาสได้การสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่นมณฑลยูนนาน กว่า 4,000 USD - 55,000 USD พร้อมเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาการลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมแข่งขัน

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 66 เวลา 14.30 - 18.30 น.

ณ NSP Exhibition Hall อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)


สนใจลงทะเบียนร่วมงาน คลิกเลย