เมื่อโลกร้อนขึ้น ก็อาจเกิด ‘#ยุคแห่งโจรสลัด’ ขึ้นอีกครั้ง !!

ตอนนี้ถ้าจะพูดถึง ‘#โจรสลัด’ หลายคนก็คงจะนึกถึง “#onepiece” การ์ตูนดังแห่งยุคสมัย ที่ทาง NETFLIX ได้นำมสร้างเป็นซีรีส์เวอร์ชั่นคนแสดง (live action) ที่กำลังมาแรงอยู่ในตอนนี้!!     

      แต่แน่นอนว่า... สำหรับโลกของความเป็นจริงนั้น โดยเฉพาะตลอดทศวรรษที่ผ่านมา เป้าหมายของโจรสลัดที่แท้จริงแล้ว ไม่ใช่การล่าสมบัติหรือเป็นการเดินทางไปยังเกาะมหัศจรรย์แต่อย่างใด แต่มันคือเรื่องของความอยู่รอดของมนุษย์ ที่มีวิกฤตการเปลี่ยนแปลงในสภาพภูมิอากาศเป็นตัวการสำคัญต่างหาก

      ‘โจรสลัด’ ในที่นี้ จึงไม่ได้เป็นการยื้อแย่งทรัพย์สมบัติหรือปล้นสะดมของมีค่าของใครคนใดคนหนึ่ง แต่โจรสลัดในที่นี้ คือการยื้อแย่งทรัพยากรทางทะเล การแย่งชิงสมบัติจากธรรมชาติหรือทรัพยากรของโลกเรานั่นเอง!  #ยุคแห่งโจรสลัด 

      ตามประวัติศาสตร์แล้ว โจรสลัดกลุ่มแรกๆ เกิดขึ้นจากกลุ่มคนแร้นแค้น ที่ถูกความยากจนบีบบังคับให้ต้องปล้นชิงอาหารเงินทองจากผู้อื่น ต้องดื้นรนเอาตัวรอดในยุคแห่งสงคราม และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นในปลายศตวรรษที่ 16 เกิดสงครามระหว่างชาติต่างๆ ในยุโรป สงครามศาสนา การล่าอาณานิคม รวมถึงการสร้างอาณาเขตบนมหาสมุทร จึงทำให้โจรสลัดเริ่มมีบทบาทมากขึ้น

      โดยที่สมัยนั้นทางรัฐจะเป็นฝ่ายสนับสนุนโจรสลัดเอง เพื่อที่จะให้โจรสลัดช่วยปล้นเรือและสร้างความเสียหายให้กับฝ่ายศัตรูตรงข้าม จนเกิดคำเรียกหาโจรสลัดที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกกฎหมายว่า “privateer” อันตรงกันข้ามกับคำว่า pirate ซึ่งหมายถึงโจรป่าเถื่อนนอกกฎหมาย และเกิดการแย่งชิงทรัพยากร ทางอาหารเพื่อความอยู่รอดนั่นเอง น้ำทะเลอุ่น ปลาน้อย โจรสลัด? 

      แกรี ลาฟรี (Gary LaFree) ศาสตราจารย์ด้านอาชญวิทยาและความยุติธรรมทางอาญา มหาวิทยาลัย Maryland ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์และจุดเชื่อมโยงของการปัญหาภูมิอากาศและความเสี่ยงจากโจรสลัด ศึกษาจากการลดลงหรือเพิ่มขึ้นของประชากรปลาในทะเล  โดยวิเคราะห์ผ่านทฤษฎีต่าง ๆ และการศึกษานั้นพบว่า มีการโจมตีจากโจรสลัดมากกว่า 2,000 ครั้ง ในแถบแอฟริกาตะวันออกและในทะเลจีนใต้เองก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ซึ่งมันเป็นผลมาจากทะเลที่อุ่นขึ้น  

      เพราะเมื่อมหาสมุทรอุ่นขึ้น (แม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตาม) สัตว์ทะเลทั้งหลายจำเป็นต้องอพยพเพื่อหาแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีอุณหภูมิเหมาะสมกับการใช้ชีวิต เพราะการจำกัดความร้อนในร่างกายจำกัดเมื่อเทียบกับสายพันธุ์สัตว์จากแหล่งอื่นๆ ขณะเดียวกันเมื่อน้ำทะเลอุ่นขึ้นปริมาณออกซิเจนก็ลดลง สิ่งนี้ส่งผลโดยตรงต่อสัตว์น้ำวัยอ่อน

      ในแอฟริกาตะวันออก ประชากรปลามีจำนวนลดลงเนื่องจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้น ทำให้อัตราการปล้นและโจมตีของโจรสลัดเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน แม้ว่าอุณหภูมิของน้ำทะเลฝั่งทะเลจีนใต้จะสูงขึ้น ทว่ามันกลับทำให้ประชากรปลาเพิ่มขึ้นและอัตราการปล้นของโจรสลัดลดลงแทน จึงพิสูจน์ได้ว่า เมื่อโลกเรามีอุณหภูมิที่สูงขึ้น อากาศร้อนมากขึ้น ทำให้น้ำทะเลในมหาสมุทรอุ่นขึ้น ส่งผลให้เกิดภัยโจรสลัดมากขึ้นนั่นเอง 


’#โลกร้อน’ เกี่ยวกับ โจรสลัด ยังไง?

      มหาสมุทรเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนมากที่สุดของโลก เพราะปัญหาลำดับแรก ๆ ที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อนก็คือ การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิน้ำทะเล และการที่น้ำทะเลอุ่นขึ้นนั้นก็ส่งผลต่อจำนวนปลาในทะเลของแต่ละพื้นที่ เมื่อจำนวนปลาลดลงจากเดิมย่อมเป็นผลเสียต่อชาวประมงและชาวบ้านที่ใช้ชีวิตริมชายฝั่ง

      มีงานวิจัยบ่งชี้ว่า อุณหภูมิของมหาสมุทรทั่วโลกกำลังพุ่งสูงขึ้น อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือภาวะโลกร้อน ที่ส่งผลให้น้ำทะเลอุ่นกว่าเดิม ทำให้สัตว์น้ำเริ่มอพยพหาแหล่งน้ำที่เหมาะสมแห่งใหม่จนก่อให้เกิดโจรสลัดมากขึ้น เพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศไม่เพียงทำให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวนอย่างน่าแปลกประหลาด เช่น พายุที่รุนแรงขึ้น น้ำท่วมฉับพลัน คลื่นสูงหลายเมตร หรือน้ำทะเลที่อุ่นขึ้น แต่มันกำลังทำให้เกิดการโจมตีของโจรสลัดเพิ่มขึ้น เพื่อความอยู่รอดของชาวประมงและชาวบ้านที่ใช้ชีวิตริมชายฝั่ง

      ตามรายงานด้านอาชญวิทยาและความยุติธรรมทางอาญาแห่งมหาวิทยาลัยแมรีแลนด์ กล่าวถึงผลการศึกษาในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา พบว่า การออกปล้นของกลุ่มโจรสลัดจากโซมาเลียเกิดขึ้นถี่ในช่วงที่น้ำทะเลแถบนอกชายฝั่งของแอฟริกาตะวันออกอุ่นขึ้น ซึ่งเป็นผลกระทบที่มาจากภาวะโลกร้อนนั่นเองวิกฤตปัญหา(โลกร้อน) = กลายเป็นภัยโจรสลัด 

      แกรี ลาฟรี (Gary LaFree) ศาสตราจารย์ด้านอาชญวิทยาและความยุติธรรมทางอาญา ศึกษากรณีของการเป็นโจรสลัดในปัจจุบัน อธิบายถึงสาเหตุหลักของการที่โจรสลัดโซมาเลียเพิ่มขึ้น เป็นเพราะชาวประมงผันตัวไปเป็นโจรสลัด 

      มีตัวอย่างเกิดขึ้นแล้วในน่านน้ำของสิงคโปร์ เรือประมงหลายลำถูกเรียกว่า ‘Standby Pirates’ หรือ ‘กลุ่มโจรสลัดนอกเวลา’ ในช่วงเวลาที่สภาพแวดล้อมเป็นไปอย่างปกติสุข ชาวประมงเหล่านี้ก็จะออกหาปลาประกอบอาชีพโดยสุจริต แต่เมื่อไหร่ที่สภาพแวดล้อมเกิดความเปลี่ยนแปลง ธงโจรสลัดสีดำก็ได้โอกาสกางออกในทันที       หากอุณหภูมิน้ำทะเลยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆ  หากมนุษย์เรายังคงสร้างวิกฤติทำให้โลกร้อนมากขึ้นเรื่อยๆ อีกไม่นานเราก็คงต้องสู้กับโจรสลัดกันแน่ๆ...  ภัยคุกคามโจรสลัดนี้ จึงพิสูจน์ให้เห็นว่า ความน่ากลัวของวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ไม่ได้ถูกส่งมาในรูปแบบของภัยพิบัติทางธรรมชาติเพียงอย่างเดียวเท่านั้น! แต่มันกลับส่งภัยคุกคามจากมนุษย์ด้วยกันเองอย่างเช่น ‘#โจรสลัด’

และสิ่งที่คล้ายกันประการหนึ่งของโลกเราในปัจจุบันก็คือ “ทะเลนั้นแปรปรวนไม่ต่างจากในแกรนด์ไลน์เลยจริงๆ” 

#CMUSTeP  #MakeInnovationSimple  #CreativeSTeP  #onepiece #netfilxonepiece #onepieceliceaction  #โจรสลัด  #โจรสลัดหมวกฟาง #โลกร้อน #มหาสมุทร #แกรนไลน์ 

อ้างอิง

Climate Change Is Driving Piracy on the Seas 

https://entertainment.trueid.net/detail/AjQ0G7DgoBA9

https://shorturl.asia/7sDc9