STeP กวาด 7 รางวัลสุดยอดนวัตกรรม จากเวทีการประกวด 7 Innovation Awards 2023

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ 7 บริษัทของผู้ประกอบการภายใต้การบ่มเพาะธุรกิจและพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยกับอุทยานฯ ที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลสุดยอดนวัตกรรม ประจำปี 2566 (7 Innovation Awards 2023) ประกอบด้วย


 รองชนะเลิศอันดับ 1 สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards ด้านสังคม ได้แก่

 • บริษัท ฟางไทยแฟคทอรี่ จำกัด
  ผู้ผลิตเยื่อฟางข้าวบริสุทธิ์ สำหรับอุตสาหกรรมกระดาษ และการขึ้นรูปภาชนะ (package molding) Green material จากฟางข้าว ช่วยลดการเผาจากภาคการเกษตร

รองชนะเลิศอันดับ 2 สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards ด้านสังคม ได้แก่

 • บริษัท สยามโนวาส จำกัด
  ผู้ผลิตน้ำเชื้อวัวแยกเพศโดยประยุกต์ใช้อนุภาคแม่เหล็กนาโน (Nano Magnetic Bead) เพิ่มอัตราการเกิดลูกโคเพศเมียกว่า 80%
 • บริษัท บริบูรณ์ฟาร์ม จำกัด
  ผู้ผลิต AVOCADO SOFTGEL น้ำมันอะโวคาโด 100% จากสวนอะโวคาโดอินทรีย์ อำเภอวังน้ำเขียว ด้วยนวัตกรรมสกัดเย็น 45 องศาเซลเซียส เพื่อคงคุณค่าของกรดไขมันดี วิตามิน และแร่ธาตุไม่ให้สูญสลายไปกับความร้อน

รางวัลนวัตกรรม Creator Awards ด้านสังคม ประกอบด้วย

 • บริษัท อมิวสโก้ ไบโอเทค จำกัด
  ผู้พัฒนา VOCOA เครื่องดื่มผงโกโก้สำเร็จรูป จากโกโก้คุณภาพของเกษตรกรไทย ผ่านเทคโนโลยีการผลิตที่คงคุณประโยชน์ของโกโก้ไว้อย่างเต็มที่
 • บริษัท ทีเอชซี (ประเทศไทย) จำกัด
  ผู้ผลิต Yorice Amazake เครื่องดื่มจากข้าวไทยเพื่อสุขภาพ ผ่านกรรมวิธีการหมักด้วย "โคจิ" เชื้อราดีที่ย่อยข้าวจนเกิดน้ำตาลเชิงซ้อน ที่มาของรสหวานที่มีประโยชน์จากธรรมชาติ
 • บริษัท อะนาตานิ จำกัด
  ผู้ผลิต Anatani นมถั่วแระญี่ปุ่น ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่แพ้นมวัว ด้วยโปรตีนจากพืช คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพอย่างพิถีพิถัน เพื่อส่งมอบคุณค่าของความสดใหม่ให้ถึงมือลูกค้าในทุกขวด

รางวัลนวัตกรรม Inventor Awardsด้านเศรษฐกิจ ได้แก่

 • บริษัท เจดับบลิว เฮอร์เบิล จำกัด
  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม "V Flow" ผลิตจากสมุนไพรขิง พุทราจีน และเห็ดหูหนูดำ เพื่อสุขภาพ ช่วยปกป้องและบำรุงหลอดเลือด

ในการนี้ ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ พร้อมด้วย รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน "Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย" พร้อมเข้าร่วมพิธีประกาศผลและมอบรางวัล “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2023” โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้มอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards และรางวัลนวัตกรรม Creator Awards ด้านสังคม และดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้มอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards ด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้รางวัล 7 Innovation Awards 2023 มีผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 182 ผลงาน ซึ่งมีผลงานโดดเด่นที่ผ่านการตัดสินรับรางวัลเพียง 33 ผลงาน แบ่งเป็นผลงานนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ จำนวน 19 ผลงาน และผลงานนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านสังคม จำนวน 14 ผลงาน เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพไทยในการสร้างธุรกิจต่อยอดความสำเร็จของผลงานไปสู่นวัตกรรมระดับสากล ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ณ ภิรัช ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ