ข่าวการรับสมัครงาน

2024-04-03 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสอง (ทุกตำแหน่ง) รายละเอียด
2024-03-07 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน (ทุกตำแหน่ง) รายละเอียด
2024-02-27 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้าย (ทุกตำแหน่ง) รายละเอียด
2024-02-20 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสอง (ทุกตำแหน่ง) รายละเอียด
2024-02-13 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรก (ทุกตำแหน่ง) รายละเอียด
2024-01-29 | ประกาศเลื่อนรับสมัคร รายละเอียด
2024-01-12 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานสังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหวิทยาลัยเชียงใหม่ (ทุกตำแหน่ง) รายละเอียด
2024-01-05 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานบริหารจัดการห้องปฏิบัติการนวัตกรรม รายละเอียด
2024-01-05 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและความร่วมมือต่างประเทศ รายละเอียด
2024-01-05 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเริ่มต้น รายละเอียด
2024-01-05 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการดำเนินการพื้นที่ทดสอบตลาด รายละเอียด
2023-12-25 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้าย (ทุกตำแหน่ง) รายละเอียด
2023-12-19 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสอง (ทุกตำแหน่ง) รายละเอียด
2023-11-29 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรก​ (ทุกตำแหน่ง)​ รายละเอียด
2023-11-07 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป รายละเอียด
2023-11-07 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานสนับสนุนงานด้านกฎหมาย รายละเอียด
2023-11-07 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค รายละเอียด
2023-11-07 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งช่างเทคนิคประจำห้องปฏิบัติการ รายละเอียด
2023-11-07 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยโครงการ (ศูนย์เพิ่มคุณภาพพลอยด้วยเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานสูง (CIMO)) รายละเอียด
2023-11-07 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยโครงการ รายละเอียด
2023-11-07 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รายละเอียด
2023-11-07 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งช่างเทคนิคสนับสนุนงานโรงงานต้นแบบเทคโนโลยี รายละเอียด
2023-11-07 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานผลิตสื่อสร้างสรรค์ (Content Creator) รายละเอียด
2023-11-07 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและความร่วมมือต่างประเทศ รายละเอียด
2023-11-07 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานการเงิน รายละเอียด
2023-11-07 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานบัญชี รายละเอียด
2023-09-26 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานสังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหวิทยาลัยเชียงใหม่ (ทุกตำแหน่ง) รายละเอียด
2023-09-18 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้าย (ทุกตำแหน่ง) รายละเอียด
2023-09-05 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสอง (ทุกตำแหน่ง) รายละเอียด
2023-08-29 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรก(ทุกตำแหน่ง) รายละเอียด
2023-08-22 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งช่างเทคนิคประจำห้องปฏิบัติการ รายละเอียด
2023-08-11 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานสนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร (Enterprise Architecture) รายละเอียด
2023-08-11 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม รายละเอียด
2023-08-11 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานประสานงานต่างประเทศ รายละเอียด
2023-08-11 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานสนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร รายละเอียด
2023-08-11 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียด
2023-08-11 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งวิศวกร รายละเอียด
2023-08-11 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานบริหารงานทรัพย์สินทางปัญญา รายละเอียด
2023-06-30 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานสนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร (Digital Transformation) รายละเอียด
2023-06-30 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบัญชี รายละเอียด
2023-06-30 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งบริหารจัดการห้องปฏิบัติการนวัตกรรม รายละเอียด
2023-06-30 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานประสานงาน รายละเอียด
2023-06-30 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งช่างเทคนิคสนับสนุนงานซ่อมบำรุง รายละเอียด
2023-06-30 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รายละเอียด
2023-06-22 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้ายตำแหน่งพนักงานสนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร (Digital Transformation) รายละเอียด
2023-06-22 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้ายตำแหน่งบริหารจัดการห้องปฏิบัติการนวัตกรรม รายละเอียด
2023-06-22 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้ายตำแหน่งพนักงานประสานงาน รายละเอียด
2023-06-22 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้ายตำแหน่งช่างเทคนิคสนับสนุนงานซ่อมบำรุง รายละเอียด
2023-06-22 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้ายตำแหน่งพนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รายละเอียด
2023-06-20 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรกตำแหน่งพนักงานบัญชี รายละเอียด
2023-06-14 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสองตำแหน่งพนักงานสนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร รายละเอียด
2023-06-14 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสองตำแหน่งพนักงานสนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร (Digital Transformation) รายละเอียด
2023-06-14 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสองตำแหน่งพนักงานสนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร (Enterprise Architecture) รายละเอียด
2023-06-14 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสองพนักงานบริหารจัดการห้องปฏิบัติการนวัตกรรม รายละเอียด
2023-06-14 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสองตำแหน่งพนักงานประสานงานองค์กร รายละเอียด
2023-06-14 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสองตำแหน่งช่างเทคนิคสนับสนุนงานซ่อมบำรุง รายละเอียด
2023-06-14 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสองตำแหน่งพนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รายละเอียด
2023-06-07 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรกตำแหน่งพนักงานสนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร รายละเอียด
2023-06-07 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรกตำแหน่งพนักงานสนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร (Digital Transformation) รายละเอียด
2023-06-07 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรกตำแหน่งพนักงานสนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร (Enterprise Architecture) รายละเอียด