STeP

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


STeP เป็นศูนย์บริการที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรในการส่งเสริมสนับสนุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาความร่วมมือในด้านของการวิจัยร่วมการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการสร้างนวัตกรรม ตลอดจนสร้างโอกาสทางธุรกิจร่วมกันในรูปแบบต่างๆ

The Brick

Startup Space


พื้นที่สร้างสรรค์ Startup สู่การประกอบธุรกิจ

เปิดรับสมัครเอกชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการวิจัยร่วมกับเอกชน

โครงการวิจัยร่วมกับเอกชน (Collaborative Research Platform)


เป็นโครงการที่ช่วยกระตุ้นให้ภาคเอกชนทำวิจัยพัฒนา ในลักษณะของการร่วมวิจัยกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) โดยอาศัยกลไกการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยพัฒนาบางส่วนผ่านอุทยานฯ และภาคเอกชนร่วมดำเนินงานพร้อมด้วยการลงทุนงบประมาณวิจัยบางส่วน

Talent Mobility


โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม
(Talent Mobility)

STDB

Science and Technology Infrastructure DataBank


ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Science and Technology Infrastructure DataBank)

Innovation Diffusion

โครงการขยายผลนวัตกรรมการให้ความร้อนด้วยคลื่นความถี่วิทยุในการกำจัดมอดสำหรับโรงสีชุมชน


สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจ ที่สนใจต้องการกำจัดแมลงและไข่แมลงในข้าวโดยปราศจากการใช้สารเคมี
สามารถขอรับการสนับสนุนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)

ขอเชิญท่านส่งข้อเสนอโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development Program:IRTC) ประจำปี 2561


เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการ

ขอเชิญชวนนักศึกษาผู้สนใจร่วมประกวดแผนธุรกิจจากผลงานวิจัย (R2M) ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท


เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2560 ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 053-942088 ต่อ 310 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.step.cmu.ac.th

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Science and Technology Park Chiang Mai University (STeP)
โครงการบริการออกแบบนวัตกรรม Design for Your BIZ 2018 ครั้งที่ 7
เปิดรับสมัครโครงการวิจัยร่วมภาคเอกชน Co-research ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)
เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC)
โอกาสที่จะเป็นคู่ค้ากับช่องทางธุรกิจ โมเดิร์นเทรด, ออนไลน์ และธุรกิจท้องถิ่น ชั้นนำของประเทศมาถึงแล้ว
Kyoto Smart Expo 2016
Talent Mobility
โครงการเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการขั้นต้น
เปิดรับสมัครเอกชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ IRTC
ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สัมภาษณ์แนะนำการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ในรายการ ส่องโลกนวัตกรรม
แจ้งความต้องการของคุณ
close

ข่าวสาร STEP

ผลงานเด่น

เครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชน

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท เฟบิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อ่านต่อ

การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวคุณภาพพิเศษของเชียงใหม่

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์รวมความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวมาเป็นเวลาช้านาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวพันธุ์พื้นเมืองชนิดต่างๆ

อ่านต่อ

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินโครงการการพัฒนาขีดความส

อ่านต่อ

ต้นแบบระบบปั๊มความร้อนผสานอุณหภูมิสูง (80 องศาเซลเซียส) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

ปั๊มความร้อนผสานที่สามารถทำอุณหภูมิให้น้ำได้ถึง 80 องศาเซลเซียสโดยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ 300 %

อ่านต่อ

ผลิตภัณฑ์ลูกเดือยผสมข้าวก่ำอบแห้ง

ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ หนึ่งในผลงานวิจัยภายใต้โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

อ่านต่อ
ข่าวเทคโนโลยี

KERV

แหวนนวัตกรรมที่จะช่วยให้การชำระเงินกลายเป็นเรื่องง่าย

อ่านต่อ

กระทรวงพาณิชย์ระบุเศรษฐกิจประเทศไทยในปีที่ผ่านมา

อ่านต่อ

Startup เส้นทางธุรกิจแบบใหม่ที่ใครก็เริ่มทำได้!

อ่านต่อ

การกำเนิดผิวใหม่ด้วยลำอนุภาคพลาสม่า

ปัจจุบันทางการแพทย์ได้มีการนำเอาแก๊สสถานะพลาสมา (ไนโตรเจน) มาปรับปรุงคุณภาพผิว

อ่านต่อ

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อวัว: Cultured Beef

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อวัว เพื่อป้องกันและลดภาวะคาดแคลนอาหารสำหรับประเทศที่ประสบภาวะขาดแคลนอาหาร

อ่านต่อ
แจ้งความต้องการของคุณ
close