STeP นำคณะกรรมการบอร์ดบริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดตัว builds CMU โปรแกรมปั้นสตาร์ทอัพจากนักศึกษาแบบครบวงจรที่แรกในประเทศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดพื้นที่ Builds CMU โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวถึงนโยบายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างผู้ประกอบการ พร้อมเป็นประธานกล่าวเปิดพื้นที่ ณ Builds Space CMU ชั้น2 ศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ไผ่ล้อม) โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งศิษย์เก่า และนักศึกษา มช. เข้าร่วมเปิดพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ Builds CMU –Startup & Entrepreneurial Platform จะเป็นพื้นที่ในการสร้างสตาร์อัพและสนับสนุนความผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการนำองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยสู่การทำธุรกิจจริง เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University)

ในการนี้ รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารอุทยานฯ และคณะกรรมการบริหารอุทยานฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดพื้นที่ Builds CMU โดย STeP ในฐานะส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมนำ Basecamp24 โปรแกรมบ่มเพาะธุรกิจ (Business Incubation Program) ของอุทยานฯ ร่วมเป็นหนึ่งในกลไกการสนับสนุนองค์ความรู้ ผลักดันการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ