STeP ร่วมพิธีเปิดโรงงานปลูกและผลิต ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ ภายใต้แนวคิด "ผลิตในไทย มาตรฐานสากล เพื่อคนทั้งโลก" โดยความร่วมมือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ผู้อำนวยการอุทยานฯ ในฐานะคณะทำงานกัญชง กัญชาและพืชเสพติด และ ดร.ทินกร ปงธิยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานฯ ร่วมพิธีเปิดโรงงานปลูกระบบปิดและผลิตผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ มาตรฐานสากลแห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “ผลิตโดยคนไทย มาตรฐานสากล เพื่อคนทั้งโลก” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานดังกล่าว ร่วมกับ คุณศุภเดช อำนวยสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร และทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธีเปิดดังกล่าว ณ บริษัท แคนน์ดู ฟาร์ม่า จำกัด จังหวัดเชียงใหม่


ทั้งนี้ ได้มีการจัดพิธีลงนามความร่วมมือในการนำผลงานวิจัยที่พัฒนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยบริษัท แคนน์ดู ฟาร์ม่า จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท อ่างแก้ว โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด เพื่อจะเป็นการยกระดับผลงานวิจัยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำจากห้องปฏิบัติการสู่การพัฒนาต่อยอดสู่การผลิตสารสกัดกัญชาระดับ Medical Grade ในระดับอุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ในการรักษาพร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย เพิ่มคุณภาพชีวิตของคนไทยด้วยการแพทย์ทางเลือกอย่างยั่งยืน