STeP รับรางวัล Prime Minister Award: National Startup 2023 ในงาน SITE 2023

รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับรางวัล “Prime Minister Award : National Startup 2023” สาขา Best of Contributor in Human Capital Development ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ช่วยผลักดันและส่งเสริมบุคลากร ซึ่งทาง STeP ได้สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและสร้างความเป็นผู้ประกอบการให้กับ Startup & Innovation Ecosystem ของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรางวัลมอบโดยนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในงาน Startup x Innovation Thailand Expo 2023 (SITE 2023) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

SITE 2023 เป็นงานมหกรรมนวัตกรรมและเครือข่ายสตาร์ทอัพไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ภายใต้แนวคิด Innovation Partnership – Together We Grow พร้อมร่วมสร้าง “หุ้นส่วนนวัตกรรม” ที่มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือด้านนวัตกรรม 4 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม เพื่อรองรับการเติบโตของผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและธุรกิจนวัตกรรม