Design for Your BIZ 2023

เปิดรับสมัครแล้ว  Design for Your BIZ 2023 

ขอเชิญผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ที่สนใจพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการออกแบบเพื่อสร้างความโดดเด่นทางธุรกิจ 

สมัครเข้าร่วมโครงการ "Design for Your BIZ 2023" เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ในเชิงธุรกิจด้วยงานออกแบบ  เช่น บรรจุภัณฑ์ ตราสัญลักษณ์ นามบัตร แผ่นพับ เป็นต้น 

โดย... นักออกแบบผู้มีประสบการณ์ จากศูนย์นวัตกรรมออกแบบสร้างสรรค์ (Innovation Design Center) อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสิทธิพิเศษการเข้าใช้บริการโครงการออกแบบนวัตกรรม (Design for Your BIZ 2023)

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการออกแบบ 

พร้อมรับต้นแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับการทดลองตลาด 


คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และธุรกิจชุมชน ในพื้นที่ภาคเหนือ

2. มีความพร้อมของผลิตภัณฑ์ ที่มีบรรจุภัณฑ์อยู่แล้วต้องการพัฒนาต่อยอด หรือออกแบบใหม่

3. มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่า ด้านความพร้อมในการประกอบกิจการด้วยตนเอง ความพร้อมด้านทุนทรัพย์ในการประกอบกิจการ และมีความพร้อมในด้านการผลิต

4. ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องมีความตั้งใจพร้อมสนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 22 มีนาคม 2566 รับจำนวนจำกัด 

คลิกเลย  https://forms.gle/pL89jjABNyk7x3CAA

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 093 737 1399 (พิม)

โทร. 098 152 9592 (นิน)