อุทยานวิทย์ มช. สุดเจ๋ง คว้ารางวัล “เหรียญทอง” (Gold Medal) จากผลงานเครื่องผลิตน้ำกระตุ้นพลาสมาทดแทนปุ๋ยไนโตรเจน ในงาน IWIS 2023 ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) นำโดย รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ผู้อำนวยการ และผศ.ดร.ทินกร ปงธิยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นำผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน “The 17th International Warsaw Invention Show” (IWIS 2023) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2566 ณ Warsaw University of Technology กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์ โดยอุทยานฯ ได้ส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด และได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เหรียญทอง” จากผลงานเครื่องผลิตน้ำกระตุ้นพลาสมาทดแทนปุ๋ยไนโตรเจน (Plasma activated water as an alternative nitrogen fertilizer) รับรางวัลประเภท Gold Medal และ Special Award from World Invention Intellectual Property Association (WIIPA)
.
เครื่องสร้างน้ำกระตุ้นด้วยพลาสมาโดยการนำน้ำและอากาศ ไหลผ่านเข้าสู่หลอดกำเนิดพลาสมา ซึ่งจะถูกกระตุ้นด้วยไฟฟ้าแรงดันสูงเกิดการการแตกตัวของพลาสมาด้วยเทคนิค pinhole สามารถนำมาใช้ทดแทนการใช้ไนเตรทจากปุ๋ยทางเคมีได้ พืชสามารถดูดซึมได้ดี การลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร ทำให้มีไนเตรทและไนไตรท์ตกค้างน้อย