ครั้งแรกของโลกกับ “ไอศกรีมจากพลาสติก” ผลงานศิลปะที่กินได้จริง เพื่อสะท้อนปัญหาขยะพลาสติก และการปนเปื้อนในอาหาร

ครั้งแรกของโลกกับ “ไอศกรีมจากพลาสติก” ผลงานศิลปะที่กินได้จริง เพื่อสะท้อนปัญหาขยะพลาสติก และการปนเปื้อนในอาหาร 


Eleonora Ortolani เป็นนักศึกษาปริญญาโทสาขา Material Futures จากโรงเรียนออกแบบ ได้ทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ Hamid Ghoddusi ผู้นำหลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารของ London Metropolitan University และ Joanna Sadler นักวิทยาศาสตร์การวิจัย ซึ่งทีมงานของมหาวิทยาลัย Edinburgh ใช้แบคทีเรียดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อสังเคราะห์วานิลลินจากพลาสติก โดยนำพลาสติกมาย่อยสลายในห้องแล็บ แล้วเปลี่ยนเป็นวานิลลิน ซึ่งเป็นโมเลกุลของรสชาติในวานิลลา จึงก่อเกิด “ไอศกรีมจากพลาสติก” ขึ้น ทั้งนี้ผลงานดังกล่าวถือเป็นอีกชิ้นงานศิลปะ “ไอศกรีมจากพลาสติก” จึงถูกนำเสนออยู่ในตู้เย็นที่ล็อคไว้ ที่นิทรรศการบัณฑิตศึกษาของ Central Saint Martins College of Art ในสหราชอาณาจักร มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนเห็นความสำคัญของการแก้ปัญหาขยะพลาสติก และการปนเปื้อนของขยะพลาสติกในอาหาร


ขอบคุณภาพและที่มา: https://www.tnnthailand.com/news/tech/156104/  

https://www.dezeen.com/.../csm-student-eleonora-ortolani.../  

#newsupdate #worldtrends #STePsharing #innovation #technology #CMUSTeP #MaKeInnovationSimple #CreativeSTeP #Firstmover #Art #CMS #Icecream #Plastic #Designer  #Food #Materials