นายกฯ “เศรษฐา” ลงพื้นที่รับฟังการปั้นสตาร์ทอัพในพื้นที่ให้แข็งแกร่งจากอุทยานวิทย์ฯ มช. พร้อมดันธุรกิจสตาร์ทอัพในเชียงใหม่สู่สากล

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) เข้ารับฟังการนำเสนอโปรแกรมบ่มเพาะธุรกิจด้วยแพลตฟอร์ม “Basecamp24” โปรแกรมสร้างผู้ประกอบการสตาร์ทอัพให้มีศักยภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน โดย ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งนำเสนอพื้นที่ builds CMU – Startup & Entrepreneurial Platform พื้นที่สร้างนักศึกษาสู่การเป็นสตาร์อัพและสนับสนุนความผู้ประกอบการด้วยองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยสู่การทำธุรกิจ ผลักดันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University) โดยมี รศ.ดร.ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ The Brick X @nsp อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)


ในการนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำสตาร์ทอัพภายใต้การดูแลของอุทยานฯ เข้าร่วมนำเสนอแผนธุรกิจ ประกอบด้วย บริษัท บีนีท จำกัด, บริษัท สยามโนวาส จำกัด, บริษัท ลอจิกซ์เอด จำกัดและบริษัท ฮอร์แกไนซ์ จำกัด โดยมีนายกรัฐมนตรีและคณะ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอธุรกิจพร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสนับสนุนและผลักดันสตาร์ทอัพในจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจในภูมิภาคให้เพิ่มขึ้นด้วยนวัตกรรมและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน ก่อนปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่เข้ารับบริการจากอุทยานฯ โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมายกระดับเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์