เครื่องกรองน้ำแบบไม่ใช้ไฟฟ้า แนวคิดจากวิถีภูมิปัญญาโบราณผสมผสานกับไอเดียแบบใหม่

การดื่มน้ำที่สะอาด ถือเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตคนเรา บริษัท Ecofiltro บริษัทสัญชาติเม็กซิกัน ผู้มีแนวคิดด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน ได้มุ่งมั่นคิดค้นเครื่องกรองน้ำที่ราคาไม่แพงและมีประสิทธิภาพ โดยนำแนวคิดภูมิปัญญาของคนรุ่นเก่า มาผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัยและแรงบันดาลใจจากธรรมชาติใกล้ตัวที่ไม่อาจละทิ้งได้ ออกมาเป็นเครื่องกรองน้ำที่วางซ้อนกัน วัสดุตัวกรองทำจากดินเหนียว ผสมกับถ่านกัมมันต์ และเงินคอลลอยด์  คล้ายกับหม้อดินของชาวอินเดียโบราณ ที่มีคุณสมบัติในการกักเก็บและรักษาคุณภาพของน้ำตามหลักของธรรมชาติ  ถ่านกัมมันต์ ช่วยดูดซับสิ่งปนเปื้อน เช่น แบคทีเรีย คลอรีน อนุภาคของตะกั่ว และกลิ่นไม่พึงประสงค์อย่างละเอียด ดินเหนียว สามารถช่วยรักษาระดับ pH ที่เหมาะสมต่อร่างกายและป้องกันปัญหาทางเดินอาหารและกระเพาะอาหาร นอกจากนี้น้ําที่เก็บไว้ในภาชนะดินเหนียวมักจะมีรสหวาน เงินคอลลอยด์ มีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและสาหร่ายภายในตัวกรอง ทําให้มั่นใจได้ว่า น้ำที่ถูกกรองออกมายังคงปลอดภัยและปราศจากสิ่งปนเปื้อน

ผู้ออกแบบ NOS Design  ได้ออกแบบรูปทรงของเครื่องกรองนี้ให้เป็นทรงถ้วยที่วางซ้อนกัน ในส่วนของตัวกรองได้ขึ้นรูปจากวัสดุธรรมชาติ โดยไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีหรือไฟฟ้า ตัวฟิลเตอร์ด้านนอก ตั้งใจออกแบบให้เกิดความน่าสนใจของกระบวนการกรองและและความน่าสนใจของแสงที่ไปตกกระทบกับน้ำผ่านวัสดุโปร่งใสที่มีพื้นผิว ทำให้มองเห็นการเดินทางของน้ำที่ไหลจากด้านบนวงกลม ไปยังฐานรูปไข่หรือวงรี และมีตัวกดเพื่อให้ง่ายต่อการกดดื่ม สีของเครื่องกรองนี้ถูกดีไซน์ออกแบบมา 3 สี ได้แก่ Light Amber, Pure White และ Vibrant Blue เพื่อให้เข้ากับ Mood และดีไซน์ของห้องครัวหรือบ้านที่หลากหลายรูปแบบ

การออกแบบเครื่องกรองน้ําแบบวางซ้อนกันนี้ นับเป็นนวัตกรรมในเรื่องของไอเดียการผสมผสานเรื่องราววิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนรุ่นเก่าให้เข้ากับไอเดียทางสุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย แม้จะไม่ได้เป็นเทคโนโลยีใหม่สุดล้ำ แต่ความตั้งใจของในการออกแบบและพัฒนานี้ ได้นำไปสู่การใช้ชีวิตประจำวันของผู้คน อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการที่จะมีสุขภาพที่ดีจากการดื่มน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ เป็นเทคโนโลยีที่ยั่งยืนและเป็นการสร้างสิ่งใหม่ที่คงไว้ซึ่งวิถีแบบดั้งเดิมที่เรียบง่าย ได้อย่างลงตัว

#CMUSTeP #MakeInnovationSimple #STePInnoNews #newsupdate #waterfilter #sustainable #eco 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก :

https://www.yankodesign.com/.../this-electricity-free.../

https://www.nos.mx/projects/ecofiltro