>


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรกตำแหน่งพนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
2023-06-07

เรียนผู้เข้าสอบทุกท่านมีการปรับเปลี่ยนแผนการสอบ โปรดเช็ควันเวลาที่จัดสอบในตำแหน่งที่ท่านเข้าสอบโดยละเอียด **ในการเข้าสอบท่านสามารถเลือกสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น**ดาวน์โหลดไฟล์แนบ Download
กรอกใบสมัครงาน กรอกข้อมูล