>


STeP งดรับ งดให้ของขวัญหรือของกำนัลทุกโอกาส ตอบรับนโยบาย มช.
2022-11-10

STeP งดรับ งดให้ของขวัญหรือของกำนัลทุกโอกาส ตอบรับนโยบาย มช. 

-------------------------------

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. ประกาศเจตจำนงเรื่องนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกเทศกาลและทุกโอกาส (No Gift Policy) ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมชี้แนะแนวทางปฏิบัติแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ให้ทราบและถือปฏิบัติ เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กรและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

STeP มุ่งให้บริการและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและโปร่งใส พร้อมพัฒนาขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม 

#CMUSTeP #gamechanger #MaKeInnovationSimple #CreativeSTeP #Firstmover #technology #Innovation #NoGiftPolicy