>


มช. เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ววน. เพื่อการพัฒนาจังหวัด ร่วมกับ สป.อว. และมหาวิทยาลัยเครือข่าย
2022-11-21


โทรศัพท์: 053 948678
อีเมล: info@step.cmu.ac.th
Facebook Fanpage: cmustep
Line Official: @cmustep