>


Technology and Business Incubation for Smart Farmer
2022-12-06

ข่าวดีสำหรับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรในพื้นที่จังหวัดลำปางที่ต้องการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีเชิงธุรกิจสู่การสร้างเกษตรกรอัจฉริยะ

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะและพัฒนาทักษะเทคโนโลยีเชิงธุรกิจสู่การสร้างเกษตรกรอัจฉริยะ (Technology and Business Incubation for Smart Farmer) 

พร้อมพบกับกิจกรรมสร้างสรรค์และรับสิทธิพิเศษมากมาย อาทิ

  • การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่ (Young smart farmer-entrepreneur)
  • การจับคู่ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านเทคโนโลยีการเกษตร
  • ฝึกปฏิบัติในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตรกับธุรกิจตนเอง พร้อมเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ต้นแบบสู่ตลาดทดลองจำหน่าย
  • กิจกรรมจับคู่นักธุรกิจและนักลงทุน (Business Matching)
     

สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 ธันวาคม 65 
คลิก

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  • 062-9787889 (ฝน)
  • 081-0318899 (นุ๊กกี้)
  • 087-1739597 (มิน)