>


รองอธิการ มช. เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “Moving beyond the curve: ก้าวข้ามความท้าทาย สู่อนาคตเศรษฐกิจการเงินใหม่ภาคเหนือ” แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการเชื่อมโยงกลไกการทำงานด้วยนวัตกรรม
2022-11-14

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ประจำปี 2565 “Moving beyond the curve: ก้าวข้ามความท้าทาย สู่อนาคตเศรษฐกิจการเงินใหม่ภาคเหนือ” พร้อมเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ “สู่อนาคตธุรกิจยุคใหม่ ก้าวอย่างไรให้ยั่งยืน” ร่วมกับ ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการธุรกิจอาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคต สภาหอการค้าไทย และคุณนิดา วงศ์พันเลิศ Managing Owner 137 Pillars Hotels & Resorts ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการนำงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาขับเคลื่อนธุรกิจของผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพในพื้นที่ภาคเหนือให้ตอบโจทย์ความต้องการภาคอุตสาหกรรมและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของอนาคตต่อไป

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ประจำปี 2565 “Moving beyond the curve: ก้าวข้ามความท้าทาย สู่อนาคตเศรษฐกิจการเงินใหม่ภาคเหนือ” ขึ้น ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย มาร่วมสนทนาในหัวข้อ “ก้าวข้ามความท้าทาย วางนโยบายสู่อนาคต” อีกด้วย