>


Process Authority
2022-11-08

โอกาสมาถึงแล้ว! สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนา
"ทักษะผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด (Process Authority)"


ฟรี! จำกัดเพียง 30 ที่นั่งเท่านั้น
วันที่ 28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 65
ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

สมัครได้แล้ววันนี้ ถึง 15 พ.ย 65
สำรองที่นั่ง
คลิก 
ทีมงานจะคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติร่วมกิจกรรม โดยแจ้งผลผ่านอีเมลภายในวันที่ 21 พ.ย. นี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel: 084-4062277 (โฟน) 096-6981011 (แพรว)
E-mail: brainpowerskillup@step.cmu.ac.th