>


ความปลอดภัยด้าน Cyber Security
2022-11-03

โลกเข้าสู่ยุค Digital เต็มรูปแบบ ความปลอดภัยด้าน Cyber Security จึงเป็นเรื่องไม่ไกลตัว
วันนี้คุณระมัดระวัง เรื่องของ Cyber Security เเล้วรึยัง ?

 

► หากคุณ... ยังมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่  

  • ใช้ซอฟต์แวร์เก่าที่ขาดการอัปเดต 
  • ใช้รหัสผ่านเดิม ๆ ซ้ำ ๆ หรือง่ายต่อการคาดเดา
  • ไม่มีโปรแกรมป้องกันไวรัสหรือมัลแวร์ใน Device ต่าง ๆ
  • ไม่มีการสำรองข้อมูลเก็บไว้ หลาย ๆ ที่

เพื่อป้องกันการถูกโจรกรรมข้อมูล ฉะนั้นเราจึงต้องพึ่งพาระบบในการมาป้องกันที่เรียกว่า "Cyber security" นั่นเอง 
Cyber Security คือ กระบวนการปกป้องข้อมูลข่าวสารขององค์กรจากการโจรกรรมของแฮกเกอร์ ตลอดจนการรั่วไหลของข้อมูล
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรเสียชื่อเสียง