>


การพัฒนาทักษะการแปรรูปด้วยเทคโนโลยี Spray Dry
2022-10-31

ขอเชิญชวนบุคลากรภาคอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่ นักศึกษา
เข้าร่วมพัฒนาทักษะในหลักสูตร “การพัฒนาทักษะการแปรรูปด้วยเทคโนโลยี Spray Dry”

ประกอบด้วยเนื้อหาน่ารู้

  • การบริหารจัดการ คำนวณต้นทุน และระยะเวลาคืนทุน
  • หลักการบำรุงรักษาและการทำความสะอาดเบื้องต้น
  • แนวทางการนำมาใช้และการแปรรูปในเชิงทดลองและอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์
  • ผู้เข้าอบรมที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับวุฒิบัตรหลักสูตร

วันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-17.00 น.
ณ โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร (Innovative Food Fabrication Pilot Plant)

 

สนใจสมัคร คลิก 
(ด่วน!!! รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ที่นั่งเท่านั้น)