>


STeP ประกบนักศึกษา มช. ร่วมส่งทีมร่วมกิจกรรม R2M Boot Camp ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่รอบคัดเลือกตัวแทนระดับภูมิภาคต่อไป
2022-10-28

ทีมพัฒนานวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ อุทยานวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) ร่วมส่งทีมนักศึกษา มช. เข้าร่วมกิจกรรม Boot Camp ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M) ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ เป็นผู้จัดขึ้น ณ โรงแรมต้นทองรีสอร์ท อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะด้านการเขียนแผนนวัตกรรม และการนำเสนอผลงาน เตรียมความพร้อมทีมนักศึกษาก่อนเข้าสู่เวทีการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับภูมิภาคในช่วงเดือนหน้า (พฤศจิกายน)

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 26-28 ต.ค. 65 โดยมีมหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือร่วมส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวรวมจำนวน 23 ทีม ซึ่งกิจกรรมดำเนินไปอย่างสนุกสนาน เข้มข้น ประกอบกับความมุ่งมั่นตั้งใจของน้อง ๆ ทำให้งานนี้นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ แล้ว ยังเกิดมิตรภาพดี ๆ จากเพื่อนต่างมหาวิทยาลัยอีกด้วย

นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ที่พี่ ๆ ชาว STeP ได้มีมีส่วนช่วยสนับสนุนและผลักดันน้อง ๆ พัฒนาความรู้และทักษะ เพื่อก้าวไปสู่เส้นทางของการเป็น Startup ที่พร้อมเติบโตในอนาคต