>


เลขาฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ลงพื้นที่รับฟังการดำเนินงานการสร้างสตาร์ทอัพด้วยแพลตฟอร์ม Basecamp24 จุดประกายไอเดียการทำธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2022-10-10

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.ดนุช ตันเทิดทิตย์ เลขานุการว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย คุณวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) คุณทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิทยาศาสตร์ กปว. ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. พร้อมผู้บริหารอุทยานฯ ให้การต้อนรับคณะ ณ NSP Conference Hall (D206) อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) พร้อมทั้งบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานอุทยานฯ และการดำเนินงานบ่มเพาะพัฒนาศักยภาพปั้นสตาร์ทอัพในพื้นที่ด้วยแพลตฟอร์ม Basecamp24 ผ่านกระบวนการกลไกการเชื่อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อยอดการเติบโตของธุรกิจอย่างแข็งแกร่งนำองค์ความรู้จากรั้วมหาวิทยาลัยที่สามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ก่อนปิดท้ายด้วยการเข้าเยี่ยมชมพื้นที่สนับสนุนสตาร์ทอัพในโปรแกรม Basecamp24 และ NSP INNO STORE พื้นที่ทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของผู้ประกอบการภายใต้ความร่วมมือกับอุทยานฯ อีกด้วย