>


โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (Technology transfer to Community)
2022-10-06

เปิดรับสมัคร!! วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มเกษตรกร เพื่อนำเทคโนโลยีหรืองานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ช่วยแก้ไขปัญหา ตอบโจทย์ความต้องการสู่การพัฒนาชุมชน ถ่ายทอดโดยผู้เชี่ยวชาญจากรั้วมหาวิทยาลัย สมัครร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (Technology transfer to Community)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เป็นการรวมกลุ่มชุมชนที่มีสมาชิก 10 คนขึ้นไป
  2. มีความต้องการนำเทคโนโลยีไปช่วยแก้ปัญหาในการดำเนินกิจการ
  3. มีความพร้อมในการนำเทคโนโลยีไปใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์


เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2565
ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย 

สนใจ คลิก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 082-3827091 (แพ็ต)