>


W mall จับมือ มช. MOU เตรียมเปิดพื้นที่ NSP INNO STORE @WMall พร้อม The Brick Co-Working Space @WMall สร้างแหล่งเรียนรู้และโอกาสเติบโตทางธุรกิจ พร้อมสถานพยาบาลสัตว์เลี้ยงใน Community Mall แห่งใหม่
2022-10-05

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดพื้นที่ NSP Exhibition Hall อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัท ดับเบิลยู มอลล์ จำกัด กับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการสร้างความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เพื่อให้บริการทางวิชาการและ Co-working Space ในพื้นที่ W Mall Lifestyle Community แห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธี โดยเวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพร้อมด้วยนายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บจก. ดับเบิลยู มอลล์ จากนั้น เวลา 09.30 น. บจก. ดับเบิลยู มอลล์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ร่วมลงนาม

นับเป็นนิมิตหมายอันดีที่บริษัท ดับเบิลยู มอลล์ จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำร่องยกระดับการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคมหาวิทยาลัยและภาคเอกชนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยอุทยานฯ มีแผนนำพื้นที่ทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอย่าง NSP INNO Store มาเปิดให้บริการเป็นสาขา 2 เพื่อรองรับกลุ่มนักเดินทางและลูกค้าผู้ใช้บริการมากขึ้น พร้อมเปิดพื้นที่ Co-working Space ให้เป็นสถานที่สำหรับผู้ประกอบการใช้ในการทำธุรกิจได้อย่างหลากหลาย และยังใช้เป็นสถานที่สำหรับสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างโอกาสและประสบการณ์ทางธุรกิจอย่างครบวงจร

สำหรับการความร่วมมือระหว่าง W Mall และคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นการร่วมกันพัฒนาและจัดทำพื้นที่สถานพยาบาลสัตว์เพื่อให้บริการวิชาการทางสัตวแพทย์แก่ประชาชนทั่วไปในชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาสแก่นักศึกษาสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ฝึกประสบการณ์ทางคลินิกสัตวแพทย์ พร้อมทั้งเพิ่มแหล่งเรียนรู้การสร้างงานวิจัยต่าง ๆ ที่สามารถต่อยอดได้ในอนาคต ทั้งยังเปิดเป็นพื้นที่ให้บริการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ป่วย รวมไปถึงให้ความรู้คำแนะนำเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงตามหลักวิชาการ

ซึ่งปัจจุบัน Community Mall แห่งใหม่นี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างบนพื้นที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก บจก. เชียงใหม่ ออยล์ ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยคาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในช่วงไตรมาสแรก ปี 2566