>


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรกตำแหน่งพนักงานออกแบบสร้างสรรค์
2022-09-27

ทั้งนี้ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น โดยขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบยืนยันชื่อและตำแหน่งที่ท่านประสงค์เข้าสอบผ่าน QR Code แนบท้ายประกาศดาวน์โหลดไฟล์แนบ Download
กรอกใบสมัครงาน กรอกข้อมูล