>


ครั้งแรกของ Science Park ภูมิภาค STeP จับมือ SET สร้างโอกาสเติบโต Startup อุทยานฯ เตรียมพร้อมสู่ตลาดหุ้นผ่าน LiVE Platform ด้วยทุนสนับสนุนกว่า 1 ลบ.
2022-09-15

       ครั้งแรกของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) แม่ข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จับมือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) สร้างโอกาสเติบโตให้สตาร์ทอัพอุทยานฯ เข้าสู่ตลาดหุ้นผ่าน LiVE Platform ด้วยเงินทุนสนับสนุนกว่า 1 ล้านบาท พร้อมจัดเสวนา Beyond The Summit Basecamp24 with LiVE Platform สร้างการรับรู้และแรงบันดาลใจ เปิดโลกการเติบโตธุรกิจตามรอย Startup รุ่นพี่แก่ผู้ประกอบการ Startup และผู้สนใจในภาคเหนือ

       วันที่ 15 กันยายน 2565 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) แม่ข่ายดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จับมือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เผยความร่วมมือ หลังลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างสองหน่วยงานในโครงการพัฒนาและสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Platform) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ SME และ Startup เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในเวทีโลก และนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย โดยอุทยานฯ นำ Startup ภายใต้การบ่มเพาะธุรกิจจาก Basecamp24 ที่มีศักยภาพและความพร้อม ส่งต่อนำร่องในโครงการความร่วมมือดังกล่าว เพื่อพิจารณาคัดเลือก รับโอกาสในการสนับสนุนและเข้าถึงตลาดทุนผ่าน LiVE Platform พร้อมทุนสนับสนุนด้านการจัดการบัญชี การเงิน และกฎหมาย จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยมูลค่าสูงถึง 1 ล้านบาท เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าตลาดทุน LiVE Exchange

       นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน อุทยาน ฯ ยังร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ ฯ จัดเสวนา Beyond The Summit Basecamp24 with LiVE Platform ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) เพื่อสร้างการรับรู้และแรงบันดาลใจ เปิดโลกการเติบโตธุรกิจตามรอย Startup รุ่นพี่ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดแก่ผู้ประกอบการ Startup และผู้สนใจในภาคเหนือแบบไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานการสานฝัน Startup สู่จุดหมายปลายทางบนยอดเขาเอเวอเรสต์จากความร่วมมือของสองหน่วยงาน ก่อนรับฟังแนวทางการบ่มเพาะธุรกิจของ Basecamp24 ปิดท้ายด้วยเสวนาแบ่งปันแนวคิดจาก Startup ในโปรแกรม LiVE Acceleration จากคุณรังสรรค์ พรมประสิทธิ์ CEO & FOUNDER QueQ แอปพลิเคชันชื่อดังสำหรับการจองคิวแบบไม่ต้องรอ ที่เตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดทุนในปี 2567, คุณอัญชนา วัลลิภากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด Property Tech รายแรกของไทย นวัตกรรมเพื่อการสื่อสารสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ไว้มากที่สุดในประเทศ, สพ.ญ.วริษฐา ธีรดิษฐากุล CEO & CO-FOUNDER Quest ธุรกิจบริการสำหรับสัตว์เลี้ยง พร้อมบุคลากรเฉพาะทาง และบริการดูแลสัตว์เลี้ยงครบวงจร ที่เตรียมขยายธุรกิจสู่ Digital Platform เพื่อยกระดับธุรกิจบริการด้านสัตวแพทย์ให้ได้มาตราฐานเข้าถึงและบริการได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น