>


เทคโนโลยีกำจัดมอด มช. คว้ารางวัลระดับประเทศ 7 Innovation Awards 2022
2022-08-25

ศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายกานต์ จิตสุทธิภาภร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยนต์ผลดี จำกัด จับมือขึ้นเวทีรับรางวัลสุดยอดนวัตกรรม Inventor Awards ด้านสังคม ในการประกวดรางวัลสุดยอดนวัตกรรม ปะจำปี 2565 (7 Innovation Awards 2022) จากผลงาน “UTD RF โมเดลธุรกิจยกระดับข้าวไทยไร้มอด โดย บริษัท ยนต์ผลดี จำกัด” ในงาน Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ประจำปี 2022

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม และ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานมอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดี นอกจากนี้ยังพบกับบูธสินค้านวัตกรรมจาก SMEs และบริษัทสตาร์ทอัพมากถึง 90 บูธ ณ ภิรัช ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

สำหรับ UTD RF เป็นเทคโนโลยีการกำจัดแมลงและไข่แมลงในข้าวสารด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (Uniform Thermal Distribution of Radio Frequency Technology : UTD RF) ซึ่งเป็นผลงานวิจัยโดยคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้หลักการคลื่นความถี่วิทยุที่เกิดจากไฟฟ้าแรงดันสูง ส่งผ่านไปยังข้าว ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนในระดับโมเลกุล จนเกิดพลังงานสะสมเป็นความร้อนกระจายไปอย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอในระยะเวลาอันสั้น ทำให้สามารถกำจัดแมลงและไข่แมลงในข้าวสารได้ทั้งวงจรชีวิต โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของข้าว สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ได้จริง โดยอุทยานฯ ยังมอบ “ตราประทับรับรองความปลอดภัยในข้าว” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค พร้อมส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานข้าวไทยอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งบริษัท ยนต์ผลดี จำกัด เป็นผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าว