>


Creative Design Awards 2022
2022-08-23

ฉลองครบรอบ 10 ปี รางวัลการออกแบบสร้างสรรค์ 2022 (Creative Design Awards 2022) 

เปิดโอกาสให้นักออกแบบ บุคคลทั่วไป บุคลากรมหาวิทยาลัย นักศึกษา และองค์กรในพื้นที่ภาคเหนือ (เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน) ร่วมส่งผลงานการออกแบบเข้าประกวด เพื่อรับรางวัลการออกแบบสร้างสรรค์ จาก 8 ประเภทผลงาน

 ► การออกแบบสถาปัตยกรรม
 ► การออกแบบผลิตภัณฑ์
 ► การออกแบบสื่อสมัยใหม่
 ► การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรและการสร้างตราสินค้า
 ► การออกแบบบรรจุภัณฑ์
 ► ดีไซน์เนอร์หน้าใหม่
 ► ล้านนาสร้างสรรค์


พิเศษ ฉลองครบรอบ 10 ปี เปิดรับผลงานการออกแบบประเภท “โปรเจกต์นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย”

ด่วน!! สมัครพร้อมส่งผลงาน ภายใน 15 กันยายนนี้
ข้อมูลเพิ่มเติมและเงื่อนไขการสมัคร
คลิก


สอบถามเพิ่มเติม
Facebook Fan Page: CDA Design Awards
โทร. 08 7305 3662
อีเมล: baiyaporn@step.cmu.ac.th