>


หอการค้าฯ จับมือรัฐ-เอกชน ผลักดัน “MooVe Lampang” สานไอเดียสู่ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ยกระดับบริการขนส่งสาธารณะ เตรียมก้าวสู่การเป็น Smart City ในอนาคต
2022-08-19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี และ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวแพลตฟอร์มดิจิทัลบริการขนส่งสาธารณะ “MooVe Lampang” ณ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) ในฐานะหน่วยงานผู้สนับสนุนและส่งเสริมการนำองค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัดลำปาง พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่เพิ่มประสิทธิภาพด้านระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดลำปาง พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเดินทางของประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ผ่านการใช้งานจากออนไลน์แพลตฟอร์ม “MooVe”

MooVe Lampang นับเป็นหนึ่งโครงการในความร่วมมือระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดลำปาง และอีกหลายภาคส่วนในจังหวัดลำปาง นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัด นายสิธิชัย จินดาหลวง สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง บริษัท สหกรณ์เดินรถลำปาง จำกัด และอีกหลายหน่วยงานในจังหวัด โดยเป็นการสร้างระบบที่มีมูลค่าเหมาะสมกับเมืองรอง ให้สามารถใช้บริการรถสาธารณะที่มีอยู่ในพื้นที่ โดยไม่ต้องพึ่งพาการลงทุนขนาดใหญ่ แต่มีประสิทธิภาพพอที่จะทำให้ทุกคนสามารถเดินทางด้วยความสะดวกปลอดภัย และบริหารเวลาได้ ผ่านทาง Smart Phone